2009 KPSS MUHASEBE SORULARI ANLATIMLI ÇÖZÜMÜ - VİDEO

2. İşletmenin, borcuna karşılık satıcılara keşide ettiği çek, satıcı işletme tarafından nasıl kaydedilmelidir?

A) -------------------------/-----------------------------
SATICILAR XX

ALINAN ÇEKLER XX

B) -------------------------/-----------------------------
SATICILAR XX

VERİLEN ÇEKLER
VE ÖDEME EMİRLERİ XX

C) -------------------------/-----------------------------
ALICILAR XX

VERİLEN ÇEKLER
VE ÖDEME EMİRLERİ XX

D) ------------------/------------------
ALINAN ÇEKLER XX

ALICILAR XX

E) -------------------------/-----------------------------
ALACAK SENETLERİ XX

ALICILAR XXSorunun Anlatımlı Çözümleri:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplamaİşletme satıcılara olan borcunu çek vererek ödemiştir. Fakat bize soruda satıcı tarafın yapacağı muhasebe kaydı sorulmaktadır.

Satıcı tarafından düşündüğümüzde işletme satıcılar için alıcı konumunda olur. Yani işletmenin borçlarını 120 alıcılar Hesabında takip eder. Borcunu ödediği için de 120 Alıcılar Hesabını ters kayıt yapar. Borcunu çek ile aldığı için 101 Alınan Çekler Hesabına giriş yapar.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

.................................... /......................................

101 Alınan Çekler Hesabı

120 Alıcılar Hesabı

 

xx

 

 

xx


Video Anlatımlı Çözümü:

 

sonraki soru ve çözümü >>>>>

<< KPSS Muhasebe soruları çözümleri >>

<< 2009 KPSS sorularının tamamı ve cevapları >>
facebooktwitter+googleyoutube