muhasebe
muhasebe dersleri

2009 KPSS MUHASEBE SORULARI ANLATIMLI ÇÖZÜMÜ - VİDEO

14. İşletme 01.11.2008 tarihinde 50.000 Avro tutarında yıllık % 6 faizli, 3 ay vadeli bir hesap açtırmıştır. (1 Avro 01.11.2008 tarihinde 1,05 YTL, 31.12.2008 tarihinde ise 1,09 YTL’dir. Bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.)
Buna göre, 31.12.2008 tarihinde yapılması gereken kayıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bankalar hesabı 2500 YTL borçlandırılır.
B) Gelir Tahakkukları hesabı 750 YTL borçlandırılır.
C) Kambiyo Kârları hesabı 2000 YTL alacaklandırılır.
D) Faiz Gelirleri hesabı 500 YTL alacaklandırılır.
E) Faiz Gelirleri hesabı 750 YTL alacaklandırılır.

REKLAM

Sorunun Anlatımlı Çözümleri:

Açtırılan hesaptan dolayı vade sonunda faiz geliri ortaya çıkacak ve bu faizin 2 aylık kısmı 2008 yılına ait olduğu için faiz geliri olarak kaydedilecek.

( 50.000 x 6 x 60 )
------------------------- = 500 TL
( 100 x 360 )

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.11.2008

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

642 Faiz Gelirleri Hesabı

Faiz geliri kaydı

 

500

 

 

500

 

İşletme 01.11.2008 tarihinde 50.000 Avro tutarında hesap açıldığı zaman kur: 1,05 TL, 31.12.2008 tarihine kur: 1,09 TL. Dolayısıyla dönem sonunda kur farkından dolayı bir kar ortaya çıkacak ve kambiyo karları olarak kaydedilecek.

1,09 - 1,05 = 0,04 kur farkı
50.000 x 0,04 = 2.000 TL

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2008

102 Bankalar Hesabı

646 Kambiyo Karları Hesabı

Kur farkından dolayı ortaya çıkan kâr

 

2.000

 

 

2.000

 

Dönem sonunda gelir ve karlar hesabı 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2008

646 Kambiyo Karları Hesabı
642 Faiz Gelirleri Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına

Gelir ve kârların kapatılması

 

2.000
500

 

 


2.500

 

Video Anlatımlı Çözümü:

 

<< önceki soru ve çözümü

KPSS Muhasebe soruları çözümleri

2009 KPSS sorularının tamamı ve cevapları

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama