muhasebe
muhasebe dersleri
MUHASEBE SÖZLÜĞÜ - A
REKLAM

Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Acente

Acente, sözleşmeye dayanarak, bir yerde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren işlemleri, işletme adına yapmayı meslek edinmiş kimse.
Açık Artırma

Açık artırma, alıcılar arasında rekabet yaratarak, alınacak varlığa en yüksek fiyatı verecek alıcıyı bulmak için yapılan satış yöntemi.
Açık Eksiltme

Açık eksiltme, satıcılar arasında rekabet yaratarak alınacak varlığa en düşük fiyatı verecek satıcıyı bulmak için uygulanan bir satın alma yöntemi.
Açık Kredi

Açık kredi, güven nedeniyle belirli müşterilere sadece bir imza karşılığında açılan kredi.
Açık Pazar

Açık pazar, tekelleşmenin olmadığı alım satım işlemlerine piyasa dışı müdahelelerin olmadığı piyasalar.
Adi Şirket

Adi şirket, iki veya daha fazla kişinin ortak bir amaç için sözleşme ile kurdukları şirket.
Akreditif

Akreditif, bir bankanın bir kişiye kredi açması için yabancı ülkedeki başka bir bankaya gönderdiği bir tüe mektup.
Aktif

Aktif, bilançonun sol tarafında, işletmenin varlıklarını (mevcutlarını ve alacaklarını) gösteren kısım.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Ambargo

Ambargo, belirli bir mal veya hizmetin ihraç ve ithaline getirilen yasaklama.
Amortisman

Amortisman, maddi duran varlıkların (bina, taşıt, demirbaş vb) aşınma, eskime ve yıpranma payı.
Ana Para

Ana Para, üzerinden faiz hesaplanacak olan esas para, paranın aslı.
Anonim Şirketi
Anonim şirket, sermaye şirketi olmanın tüm özelliklerini taşıyan, büyük hedefleri gerçekleştirmek için kurulan, her türlü ekonomik faaliyette bulunabilen ortakların sorumluluğu sermaye miktarı ile sınırlı olan, menkul kıymet çıkartabilen şirket.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Arbitraj

Arbitraj, en iyi getiriyi elde etmek amacıyla kısa dönemli fonların yatırıldığı alandan alınıp başka bir alana kaydırılması.
Arz

Arz, üreticilerin piyasaya getirmeyi istedikleri mal ve hizmet.
Arz ve Talep Teorisi

Arz ve talep teorisi, belirli bir malın talebinin, arzını aşması durumunda fiyatının yükseleceğini öngören teori.
Asgari

Asgari, en az, en aşağı, en düşük tutar.
Asgari Ücret

Asgari ücret, çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Atıl Kapasite

Atıl kapasite, üretimde mevcut olan fakat kullanılmayan durumdaki kapasite.
Avans

Avans, ödenmesinin ileriki bir tarihte yapılacak borcun, söz konusu tarihten önce ödenen kısmı.

 

sonraki sayfa >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama