MUHASEBE SÖZLÜĞÜ>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Vade

Vade, bir işin yapılmasıiçin gösterilen süre, müddet, mehil.
Vadeli Mevduat

Vadeli mevduat, bankaya yatırıldığı tarihten ancak belli bir süre sonra çekilebilen mevduat.
Vadesiz

Vadesiz, senedin gösterildiğinde ödenmesi için kullanılan kavram.
Vadesiz Mevduat

Vadesiz mevduat, bankaya, istenidiği anda geriye alınmak üzere yatırılan para.
Valör

Valör, bankaya yatırılan paraya uydulanacak faizin fiilen yürütülmeye başlandığı tarih.
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

Varlığa dayalı menkul kıymet, şirketlerin alacaklarını karşılık göstererek ihraç etttikleri menkul kıymetler.
Varlık Hesapları

Varlık hesapları, işletme bilançosunun aktif tarafını oluşturan hesapların tümü.
Vekaletname

Vekaletname, bir kimseye başka birisi adına hareket etme yetkisi veren belge.
Veraset Ve İntikal Vergisi

Veraset ve intikal vergisi, bedelsiz veya karşılıksız bir şekilde elde edilen servet unsurlarına uygulanan bir servet vergisi türü.
Vergi

Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralar.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Vergi İadesi

Vergi iadesi, vergi sorumlusunun çifte vergilenmesini telafi etmek veya ihracatı, üretimi ya da herhangi bir ekonomik faaliyeti teşvik etmek amacıyla bazı vergi konularında önceden alınan verginin bir kısmı veya tamamının mükellefe geri verilmesi.
Vergi İndirimi

Vergi indirimi, ekonomik, sosyal ya da mali amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olaarak bazı vergi konularında vergi miktarı ya da vergi oranı açısından yapılan indirim.
Vergi İstisnası

Vergi istisnası, vergiye tabi olması gereken bir vergi konusunun çeşitli nedenlerle yasada belirtilen kapsam ve ölçülerde vergilendirilmesi.
Vergi Matrahı

Vergi matrahı, vergi borcunun hesaplanmasında vergi oranının uygulanabileceği ekonomik veya teknik unsur.
Vergi Oranı

Vergi oranı, vergi borcunu hesaplayabilmek amacıyla vergi matrahına uygulanan rakam.
Vergi Yükü

Vergi yükü, vergileme nedeniyle kişilerin mal varlığında meydana gelen azalma.
Vergi Yükümlüsü

Vergi yükümlüsü, hukuken kendisine vergi borcu düşen kişi ve kurumlar.
Verimlilik

Verimlilik, belirli bir üretim miktarı ile bu üretimi elde etmek için kullanılan faktörler arasındaki oran.
Virman

Virman, bir banka hesabındaki fonların bir başka hesaba aktarılması.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>
facebooktwitter+googleyoutube