muhasebe
muhasebe dersleri
MUHASEBE SÖZLÜĞÜ - G
REKLAM

Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Gayrimenkul

Gayrimenkul, taşınmaz mallar.
Gayrisafi Milli Hasıla

Gayrisafi milli hasıla, bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen malların değerlerinin veya yaratılan katma değerlerin toplamı. (GSMH)
Gayrisafi Kar

Gayrisafi kar, belirli bir dönemde yapılan net satışlardan satılan malların maliyet toplamının düşülmesiyle elde olunan fark.
Gelir

Gelir, tacir veya işletmelerin faaliyetlerinden dolayı elde ettiği hasılat.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Gelir Tablosu

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.
Gelir Vergisi

Gelir vergisi, gerçek kişilerin belirli bir dönemde elde ettikleri gelirlerin net tutarı üzerinden alınan vergi.
Genel Bütçe

Genel bütçe, devleti oluşturan kurum ve kuruluşlar bütçelerin tümü.
Gider

Gider, tacir veya işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmek için yaptığı harcamalar.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Girişimci

Girişimci, üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan kişi.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Gizli Enflasyon

Gizli enflasyon, fiyatların düşük bir hızla arttığı, bu yüzden para değerindeki düşüşün faiz politikasıyla dengelenebildiği enflasyon oranı.
Gizli Fiyat Artışı

Gizli fiyat artışı, fiyatın değişmemesine rağmen mal ve hizmetin miktar ya da kalitesinin azaltılması.
Götürü Vergi

Götürü vergi, vergi mükellefinin münferit durumu ve gerçek matrah dikkate alınmadan, genel bir takdirle yasal ölçütlerle saptanmış vergi.
Grev

Grev, işçilerin haklarını elde etmek amacıyla bir işyerindeki faaliyetleri kendi aralarında alınmış karara uyarak, işi topluca bırakmaları.
Gümrük

Gümrük, sınırdan geçen her türlü eşyadan alınan vergi, resim ve harçlar.
Gümrük Vergileri

Gümrük vergileri, malların bir ülkenin sınırından geçmesi nedeniyle alınan vergiler.
Günlük Kur

Günlük kur, döviz kurunun her gün yetkili kurum tarafından belirli bir yöntem dahilinde saptanması.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama