muhasebe
muhasebe dersleri
MUHASEBE SÖZLÜĞÜ - D
REKLAM

Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Dağıtılmayan Kar

Dağıtılmayan kar, kar payı ödemelerine ayrılmayıp işletmede alıkonulan kazanç payları.
Damping

Damping, bir malın dış piyasalardaki fiyatının, iç piyasadaki fiyatından daha düşük tutulması.
Dar Mükellefiyet

Dar mükellefiyet, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirmeleri.
Deflasyon

Deflasyon, ulusal gelirin, fiyatların, toplam üretim ve istihdam düzeylerinin düşmesi.
Defter Değeri

Defter değeri, işletmede mevcut varlıkların, işletme defterinde kayıtlı bulunan değerleri.

Defteri Kebir

Defteri kebir, yevmiye defterinde yeralan maddelerdeki kayıtların, hesaplara göre sınıflandırıldığı muhasebe defteri.
Değer

Değer, herhangi bir malın sağladığı toplam fayda.
Değerleme

Değerleme, malların para ile ifade edilmesi.
Değişim

Değişim, mal ve hizmetlerin ekonomik birimler arasında transferi.
Değişken Maliyet

Değişken maliyet, toplam üretim hacmindeki artma ya da azalmaya göre değişen maliyet.
Denge Fiyatı

Denge fiyatı, piyasalarda arz ile talebin birbirine eşitlendiği fiyat düzeyi.
Devalüasyon

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler bilançosu açık veren ülkenin, devlet tarafından alınan bir kararla,ulusal paranın dış satınalma gücünün düşürülmesi.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Dış Borç

Dış borç, ülkenin kaynaklarını artıran, ana para ve faiz ödemeleriyle birlikte ödendiğinde ise reel kaynaklarını azaltan borç.
Dış Ödemeler Açığı

Dış ödemeler açığı, ödemeler bilançosunun borçlar toplamının alacaklar toplamından fazla olması.
Dış Ödemeler Fazlası

Dış ödemeler fazlası, ödemeler bilançosunun borçlar toplamının alacaklar toplamından az olması.
Dış Sektör

Dış sektör, ekonominin yurt dışı faaliyetlerinin yürütüldüğü bölümü.
Dolaylı Vergi

Dolaylı vergi, yasma organınca, açıkca fiyatlara dahil edilmesi istenerek, üreticilerden alınan vergiler.
Dolaysız Vergi

Dolaysız vergi, yasama organının verginin ürünlerin fiyatlarına dahil edilmemesini sağlayan, verginin yükünün taşıyıcısı olmasını istediği ve bu amaçla çıkardığı vergidir.
Dönen Varlıklar

Dönen varlıklar, işletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklar.
Döviz

Döviz, uluslararası ödemelerde geçerli olan, yabancı paralar, para işlevi gören her türlü bono, çek, poliçe, kredi mektubu, havale ve benzeri varlıkların tümü.
Döviz Kuru

Döviz kuru, döviz arz ve talebine göre oluşan ve bir birim yabancı paranın satın alabileceği ulusal para miktarı.
Döviz Piyasası

Döviz piyasası, döviz arz edenlerle, döviz talep edenlerin karşılaştıkları, ulusal paraların birbirlerine çevrildikleri piyasa.
Duran Varlıklar

Duran varlıklar, satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklar.
Düopol

Düopol, sadece iki üreticinin bulunduğu fakat çok sayıda tüketicinin bulunduğu piyasa biçimi.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>


hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama