muhasebe
muhasebe dersleri
MUHASEBE SÖZLÜĞÜ - B
REKLAM

Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Banka Hesabı

Banka hesabı, bankada açtırılan hesapları izlemek, gerektiğinde denetim ve karşılaştırma yapmak için tutulan hesap.
Banka Kredisi

Banka Kredisi, belirli bir süre sonunda bankaya geri ödenmek üzere belirli bir faiz karşılığında bankadan ödünç alınan tutar.
Basit Faiz

Basit faiz, belirli bir dönem için belirli bir sermaye üzerinden hesaplanan faiz.
Beyan

Beyan, bildirme yapma, söyleme, açıklama.
Beyanname

Beyanname, hukuki bir varlığın yetkili makamlara yazılı bir şekilde bildiren belge.
...Daha fazla bilgi >>>>>

 

Bilanço

Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablo.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Bileşik Faiz

Bileşik faiz, sermayeden elde edilen faizin yeniden sermayeye eklenerek, yeni faizin bu yeni tutardan hesapanmak yoluyla bulunduğu faiz.
Bono

Bono, Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belge.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Borç

Borç, bir kişi ya da kuruluşun bir diğerine karşı yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülük.
Bordro

Bordro, İşçiye ödenmesi gereken ücreti ve kesintileri gösteren işveren tarafından her işçiye ayrı düzenlenmesi gereken belge.
Borsa

Borsa, belirli ticaret merkezlerinde belirli tarihlerde alıcı ve satıcıların bir araya gelerek menkul değerlerinin fiyatlarını saptadıkları yer.
Brüt

Brüt, kesinti yapılmamış, kesintileren önceki hali, kesintisiz.
Bütçe

Bütçe, gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Büyük Defter

Büyük defter, yevmiye defterinde yeralan maddelerdeki kayıtların, hesaplara göre sınıflandırıldığı muhasebe defteri.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama