MUHASEBE SÖZLÜĞÜ>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Banka Hesabı

Banka hesabı, bankada açtırılan hesapları izlemek, gerektiğinde denetim ve karşılaştırma yapmak için tutulan hesap.
Banka Kredisi

Banka Kredisi, belirli bir süre sonunda bankaya geri ödenmek üzere belirli bir faiz karşılığında bankadan ödünç alınan tutar.
Basit Faiz

Basit faiz, belirli bir dönem için belirli bir sermaye üzerinden hesaplanan faiz.
Beyan

Beyan, bildirme yapma, söyleme, açıklama.
Beyanname

Beyanname, hukuki bir varlığın yetkili makamlara yazılı bir şekilde bildiren belge.
...Daha fazla bilgi >>>>>

 

Bilanço

Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablo.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Bileşik Faiz

Bileşik faiz, sermayeden elde edilen faizin yeniden sermayeye eklenerek, yeni faizin bu yeni tutardan hesapanmak yoluyla bulunduğu faiz.
Bono

Bono, Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belge.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Borç

Borç, bir kişi ya da kuruluşun bir diğerine karşı yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülük.
Bordro

Bordro, İşçiye ödenmesi gereken ücreti ve kesintileri gösteren işveren tarafından her işçiye ayrı düzenlenmesi gereken belge.
Borsa

Borsa, belirli ticaret merkezlerinde belirli tarihlerde alıcı ve satıcıların bir araya gelerek menkul değerlerinin fiyatlarını saptadıkları yer.
Brüt

Brüt, kesinti yapılmamış, kesintileren önceki hali, kesintisiz.
Bütçe

Bütçe, gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Büyük Defter

Büyük defter, yevmiye defterinde yeralan maddelerdeki kayıtların, hesaplara göre sınıflandırıldığı muhasebe defteri.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>
facebooktwitter+googleyoutube