muhasebe
muhasebe dersleri
MUHASEBE SÖZLÜĞÜ - M
REKLAM

Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Maddi Mallar

Maddi mallar, bir işletmenin sahip olduğu bina, arazi, makine, taşıt, demirbaş gibi sabit varlıklar.
Maddi Olmayan Mallar

Maddi olmayan mallar, bir işletmenin sahip olduğu, şerefiye, patent gibi fiziksel olmayan mallar.
Mahalli Çek

Mahalli çek, tanzim yeri ile ödeme yeri aynı şehirde bulunan çeklere verilen isim.
Mahsup

Mahsup, borçlanılmış bir tutara karşı para veya mal olarak yapılan ödeme. Hesaba geçirmek, kaydetmek.
Mal

Mal, ihtiyaçları gidererek fayda sağlayan, alınıp satılabilen, madde.
Mali Kaynaklar

Mali kaynaklar, her türlü özel ve kamu harcamasının finansmanı için gerekli olan parasal kaynaklar.
Mali Kurumlar

Mali kurumlar, bir ülkenin mali sistemi içinde yeralan kurumlar.
Mali Sektör

Mali sektör, bir ekonomide, iktisadi faaliyetlerin finansmanında rol oynayan tüm kurumkların içinde yer aldığı esktör.
Maliye

Maliye, bir ekonomide kamu faaliyetleriyle ilgili gelir ve giderlerin ve bu gelirlerle giderleri düzenleyen kuralların tümüne birden verilen isim.
Maliyet

Maliyet, işletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değer.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Maliyet Değeri

Maliyet değeri, bir varlığın satın alınması ya da değerinin arttırılması nedeniyle yapılan harcamaların toplamı.
Maliyet Muhasebesi

Maliyet muhasebesi, işletmede üretilen mamül ya da hizmetin maliyet fiyatının saptanması, işletme giderlerinin denetimi, fiyat incelemeleri ve satış fiyatlarının belirlenmesinin oluşturduğu muhasebe dalı.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Mamul

Mamul, üretimi tamamlanmış, tüketime ya da satışa hazır hale gelen mallar.
Marjinal Gelir

Marjinal gelir, işletmenin bir birim daha fazla satması halinde toplam gelirinde meydana gelen değişme.
Matrah

Matrah, verginin hesaplanması için belirlenen tutar.
Menkul Değer

Menkul değer, taşınabilir özellikte ekonomik kıymet ifade eden ve paraya çevrilmesi ya da parayla ifade edilmesi mümkün olan kıymetli evrak.
Menkul Sermaye İradı

Menkul sermaye iradı, hisse senedi, tahvil gibi menkul sermayenin, gerçek kişi olan sahiplerine sağladıkları parayla ölçülebilen menfaatler.
Mevduat

Mevduat, istenildiğinde ya da belirli süre sonunda geri alabilmek üzere bankalara yatırılan para.
Milli Gelir

Milli gelir, bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla değerinden aynı dönemde, o ekonomide alınan dolaylı vergiler toplamının çıkartılmasıyla elde edilen tutar.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Mizan

Mizan, muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan cetvel.
Monopol

Monopol, tek bir satıcının bir malın bütün arzını elinde tuttuğu ve fiyatları istediği gibi saptayabildiği piyasa türü.
Monopson

Monopson, çok sayıda satıcıya karşılık, alıcı sayısının tek olduğu piyasa türü.
Muafiyet

Muafiyet, gerçek ve tüzel kişileri yasal nedenlere bağlı olarak vergiden devamlı veya geçici olarak hariç tutma.
Muhasebe

Muhasebe, tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalı.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Mukayyet

Kayıtlı olan, kaydedilmiş.
Mücavir

Mücavir, yakın alanda, yakın komşu.
Müteşebbis

Müteşebbis, kar amacı ile başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak,, mal ve hizmet üretebilmek için üretim faktörlerini biraraya getireren kişi.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama