muhasebe
muhasebe dersleri
MUHASEBE SÖZLÜĞÜ - N
REKLAM

Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Nakit

Nakit, kağıt veya madeni para şeklinde, ödeme aracı olarak elde hazır bulundurulan değer.
Nakit Akımı

Nakit akımı, bir işletmenin gelir ve giderlerinde nakit olarak yer alan para akımı.
Nakit Bütçe

Nakit bütçe, bir işletmenin belirli bir dönemdeki nakit akışlarının gösteren bir program.
Narh

Narh, mal ve hizmet fiyatlarının kamu otoriteleri tarafından belirlenmesi.
Net Bugünkü Değer

Net bugünkü değer, paranın zaman değerini dikkate alan proje değerlendirme riteri.
Net Faiz

Net faiz, gayrisafi faiz tutarından, vergiler, komisyonlar ve diğer masraflar düşüldükten sonra kalan bölüm.
Net İşletme Sermayesi

Net işletme sermayesi, bir işletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçları arasındaki fark.
Net Satış Karı

Net satış karı, bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği satış gelirinden, bunu elde etmek için yaptığı tüm harcamalar ve vergiler çıkartıldıktan sonra kalan kar.
Nihai Mal

Nihai mal, bir başka işlem gerektirmeyen ve nihai kullanım için alınan mal.
Nisbi Fiyat

Nisbi fiyat, bir mal ya da hizmet grubunun fiyatlarının, bir başka mal ya da mal ve hizmet grubu fiyatlarına bölünmesiyle elde edilen değer.
Nominal Değer

Nominal değer, menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değer.
Nominal Fiyat

Nominal fiyat, bir malın piyasa fiyatının dışınd beklenen ve tahmin edilen fiyatı.
Nominal Gelir

Nominal gelir, gelirin para ile ifade edilen şekli.
Normal Fiyat

Normal fiyat, bir mal veya hizmetin denge fiyatı.
Normal Kar

Normal kar, belli bir sektörde çalışan firmaların öteki sektörler kaymak istemeyecek kadar yeterli gördükleri, fakat yeni firmaların da o endüstriye girişini sağlamayacak olan önemsiz bir kar.
Normal Mallar

Normal mallar, zorunlu tüketim malları olarak kabul edilir.
Nötr Para

Nötr para, reel değişkenleri etkileme gücüne sahip olmayan para.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama