MUHASEBE SÖZLÜĞÜ>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Para

Para, her mal veya kıymetli satın alma gücü olan bir varlık.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Para Arzı

Para arzı, bir ulusal ekonomide tedavülde bulunan her türlü paranın toplam miktarı.
Para Piyasası

Para piyasası, kısa vadeli kredi işlemlerinin yapıldığı piyasa.
Pasif

Pasif, bilançonun sağ tarafında, işletmenin kaynaklarını (sermayesini ve borçlarını) gösteren kısım.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Pazar Payı

Pazar payı, işletme tarafından üretilen ürün veya ürünlerin satışının, o firmanın yeraldığı edüstri dalında üretilen tüm ürün veya ürünlerin satışı içindeki payı.
Pazarlama

Pazarlama, tüketici veya müşteriyi daha iyi tatmin etmek ve firmanın amacına ulaşmasını gerçekleştirmek üzere, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru olan akışına bir yön verilmesini sağlayan faaliyet.
Pazarlık Gücü

Pazarlık gücü, içinde bulunulan piyasa koşullarının alıcı ya da satıcıya sağlamış olduğu güç.
Perspektif Plan

Perspektif plan, 15 yıl veya daha yıl için hazırlanan uzun vadeli planlar.
Piyasa

Piyasa, talep ettikleri mal ve hizmetler karşılığında para vermek isteyen alıcılarla, para karşılığında mal ve hizmet sunmak isteyen satıcıların buluştukları yer.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Piyasa Arzı

Piyasada bulunan bütün satıcılar tarafından gerçekleştirilen bir mal veya hizmet arzı.
Piyasa Değeri

Piyasa değeri, bir değerin, değerleme günündeki normal alım satım değeri.
Piyasa Fiyatı

Piyasa fiyatı, piyasada, herhangi bir maldan arz edilen miktarla, talep edilen miktarı birbirine eşit kılan fiyat.
Piyasa Talebi

Piyasa talebi, piyasada yeralan tüketiciler tarafından bir mal veya hizmete yönelen toplam talep.
Planlama

Planlama, geleceğe yönelik olarak önceden ve arzu edilen amaçlara erişmek gayesiyle sistematik eylem programları hazırlama işlemi.
Poliçe

Poliçe, bir alacaklının borçlusuna hitap ederek borcunu ödemesi için yazı yolu ile gönderdiği ödeme emri.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Pool

Pool, iki veya daha fazla işletmenin belirli bir süre ve belirli bir amaç için yapmış oldukları geçici ve gizli işbirliği.
Portföy Yatırımları

Portföy yatırımları, kişi yada kurumlar tarafından faiz veya kar payı elde etmek amacıyla çeşitli kuruluşlara ait hisse senedi ve tahvillerin satın alınması.
Prim

Prim, zamana göre belirlenmiş olan asıl ücretin yanısıra işin kapsamı ve niteliği dikkate alınarak yapılan bir ek ödeme.
Primli Tahvil

Primli tahvil, tahvilin ihraç fiyatının, tahvil üzerinde yazılı olan nominal fiyatın altında olması hali.
Provizyon

Provizyon, yabancı şubeden yapılacak çek ve havale ödemelerinde, hesabın bulunduğu şubeden alınan, hesap bakiyesinin ödemeye müsait olduğunun teyidi. Karşılık.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>
facebooktwitter+googleyoutube