muhasebe
muhasebe dersleri
MUHASEBE SÖZLÜĞÜ - H
REKLAM

Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Halka Açık Şirket

Halka açık şirket, hisse senetlerinin bir kısmı ya da tamamı halka arzedilmiş şirketler.
Hamil

Hamil, kıymetli evrakı kanunlara uygun olarak elinde bulunduran, taşıyan kişi.
Harcama

Harcama, para ya da para ile ifade edilebilen iktisadi değerlerin bir amaç doğrultusunda elden çıkartılması.
Harç

Harç, devlet hizmetlerinden yararlananların bu yararlanma karşılığında ödedikleri bedel.
Hasılat

Hasılat, belli bir dönemde satılan mal veya hizmetlerin karşılığında toplanan gelirlerin tümü.
Hatır Bonosu

Hatır bonosu, para sağlamak amacıyla borçlunun düzenleyerek lehdara verdiği ve herhangi bir karşılığı olmayan senet.

Hazine

Hazine, kamusal gelirlerin toplanması ve kamusal giderlerin yapılmasına ilişkin faaliyetlerle görevli kurum. Devletin kasası.
Hazine Bonosu

Hazine bonosu, maliye ve gümrük bakanlığının her yıl belirli sınırlar içinde ve bütçe kanununa dayanarak çıkardığı en fazla bir yıl vadeli borç senedi.
Hazine Tahvili

Hazine tahvili, maliye ve gümrük bakanlığının her yıl çeşitli faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere çıkardığı vadesi bir yıldan daha uzun süreli olan borç senedi.
Hesap

Hesap, aynı nitelikteki işlemlerin artış ve azalışlarının izlendiği çizelgeler.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Hesap Planı

Hesap planı, bir işletmede kullanılacak hesapların gruplandırılmış olarak yer aldığı liste.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Hesap Özeti

Hesap özeti, alacaklı veya borçlu hesabın durumunu gösteren ve hesap sahibine verilen hesap dökümü, hesabın özeti.
Hissedar

Hissedar, hisse senedi sahibi, ortak.
Hisse Senedi

Hisse senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri, kanunda belirtilen esaslara göre düzenlenen kıymetli evrak.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Hizmet

Hizmet, maddi bir niteliği olmayan, alım satımı mümkün olan iktisadi faaliyet.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Holding

Holding, bir ya da birden çok şirketin hisselerinin yarıdan fazlasını ellerinde tutup, bunları tek merkezden yönldendiren şirket.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama