MUHASEBE SÖZLÜĞÜ>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Halka Açık Şirket

Halka açık şirket, hisse senetlerinin bir kısmı ya da tamamı halka arzedilmiş şirketler.
Hamil

Hamil, kıymetli evrakı kanunlara uygun olarak elinde bulunduran, taşıyan kişi.
Harcama

Harcama, para ya da para ile ifade edilebilen iktisadi değerlerin bir amaç doğrultusunda elden çıkartılması.
Harç

Harç, devlet hizmetlerinden yararlananların bu yararlanma karşılığında ödedikleri bedel.
Hasılat

Hasılat, belli bir dönemde satılan mal veya hizmetlerin karşılığında toplanan gelirlerin tümü.
Hatır Bonosu

Hatır bonosu, para sağlamak amacıyla borçlunun düzenleyerek lehdara verdiği ve herhangi bir karşılığı olmayan senet.

Hazine

Hazine, kamusal gelirlerin toplanması ve kamusal giderlerin yapılmasına ilişkin faaliyetlerle görevli kurum. Devletin kasası.
Hazine Bonosu

Hazine bonosu, maliye ve gümrük bakanlığının her yıl belirli sınırlar içinde ve bütçe kanununa dayanarak çıkardığı en fazla bir yıl vadeli borç senedi.
Hazine Tahvili

Hazine tahvili, maliye ve gümrük bakanlığının her yıl çeşitli faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere çıkardığı vadesi bir yıldan daha uzun süreli olan borç senedi.
Hesap

Hesap, aynı nitelikteki işlemlerin artış ve azalışlarının izlendiği çizelgeler.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Hesap Planı

Hesap planı, bir işletmede kullanılacak hesapların gruplandırılmış olarak yer aldığı liste.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Hesap Özeti

Hesap özeti, alacaklı veya borçlu hesabın durumunu gösteren ve hesap sahibine verilen hesap dökümü, hesabın özeti.
Hissedar

Hissedar, hisse senedi sahibi, ortak.
Hisse Senedi

Hisse senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri, kanunda belirtilen esaslara göre düzenlenen kıymetli evrak.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Hizmet

Hizmet, maddi bir niteliği olmayan, alım satımı mümkün olan iktisadi faaliyet.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Holding

Holding, bir ya da birden çok şirketin hisselerinin yarıdan fazlasını ellerinde tutup, bunları tek merkezden yönldendiren şirket.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>
facebooktwitter+googleyoutube