MUHASEBE SÖZLÜĞÜ>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Ödemeler Dengesi

Ödemeler dengesi, bir ülkenin bir yıl içinde diğer ülkelere yaptığı ödemeler ile, dış ülkelerden sağladığı gelirleri döviz olarak ya da döviz karşılığı para cinsinden gösteren bir tür bilanço.
Ödenmemiş Sermaye

Ödenmemiş sermaye, şirket sözleşmesinde belirlenmiş olan sermayenin henüz ödenmemiş kısmı.
Ödenmiş Sermaye

Ödenmiş sermaye, şirket sözleşmesinde belirlenmiş olan sermayenin fiilen ödenmiş kısmı.
Örtülü Kazanç

Örtülü kazanç, bir kurumun yakınlarına menfaat sağlaması.
Örtülü Sermaye

Örtülü sermaye, kurumların aldıkları borçların sürekli olarak kullanılması ve borçlarla kurumun öz sermayesi arasındaki oranın yüksek olması durumunda alınan borç örtülü sermaye sayılır.
Öz Sermaye

Öz sermaye, işletme ortaklarının sermaye olarak yatırdıkları varlıklar ve işletme faaliyetlerinden elde edilen kar payını işletmede alıkoymak yoluyla ortaya çıkan işletme üzerindeki mülkiyet hakkı toplamı.
Öz Varlık

Öz varlık, bir işletmenin sahip olduğu, ortakları tarafından sermaye olarak ayrılmış olan fonların tamamına verilen isim.
Özel Borç

Özel borç, özel kişi ya da kuruluşun herhangi bir ilişki nedeniyle doğan borcu.
Özel Bütçe

Özel bütçe, yerel gider ve gelirleri kapsayan bütçe.
Özelleştirme

Özelleştirme, kamu yönetimi ve mülkiyetindeki iktisadi teşebüslerin özel kişi ya da kuruluşlara devredilmesi.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>
facebooktwitter+googleyoutube