muhasebe
muhasebe dersleri

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: İşletmenin bir yıldan daha uzun vadeli almış olduğu borçlar bu bölümde yer alır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 4 ile başlamkatadır.

Uzun vadeli yabancı kaynaklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır.

REKLAM

40-Mali Borçlar
42-Ticari Borçlar
43-Diğer Borçlar
44-Alınan Avanslar
47-Borç ve Gider Karşılıkları
48-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
49-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar


40-Mali Borçlar: Bir yıldan uzun vadeli alınan krediler ve ihraç edilen menkul kıymetler bu grupta yer alır. Mali borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

400 Banka Kredileri Hesabı >>>>>
405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı >>>>>
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı (-) >>>>>
409 Diğer Mali Borçlar Hesabı >>>>>

Mali borçlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


42-Ticari Borçlar: Vadesi bir yıldan uzun süreli ticari borçlar bu hesap grubunda yer alır. Ticari borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

420 Satıcılar Hesabı >>>>>
421 Borç Senetleri Hesabı >>>>>
422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
426 Alınan Avanslar Hesabı >>>>>
429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı >>>>>

Ticari borçlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


43-Diğer Borçlar: Ticari olmayan bir yıldan daha uzun vadeli borçlar bu hesap grubunda yer alır. Diğer borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

431 Ortaklara Borçlar Hesabı >>>>>
432 İştiraklere Borçlar Hesabı >>>>>
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı >>>>>
436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı >>>>>
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı >>>>>

Diğer borçlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


44-Alınan Avanslar: İşletmenin çeşitli nedenler ile üçüncü kişilerden aldığı uzun vadeli avaslar bu hesap grubunda yer alır. Alınan avanslar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı >>>>>
449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı >>>>>

Alınan avanslar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

Sayfa 7

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Bilanço

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama