muhasebe
muhasebe dersleri

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI

405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı: Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerle, Kamu iktisadi teşebbüslerinin uzun vadeli kaynak sağlamak amacıyla tahvil çıkartmaları durumunda, çıkarılan tahvillerin izlendiği hesaptır.

REKLAM

405 Çıkarılmış Tahviller Hesabının İşleyişi: Çıkarılmış tahviller nominal değerleri üzerinden bu hesaba alacak kaydedilir. Bilanço tarihinde bir yılın altına inen anapara geri ödeme taksiti ve faizleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabına aktarılırken bu hesaba borç kaydedilir.

 

BORÇ 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.10.2018 tarihinde 24 ay vadeli olarak % 36 faiz oranlı 50.000 TL tutarında tahvil çıkarıyor ve banka aracılığı ile satıyor. Tahviller vadesinde ödeniyor.

 

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.10.2018

102 Bankalar Hesabı

405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı

Tahvillerin satılması

 

50.000

 50.000

2

31.12.2018

405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı

304 Tahvil Anapara Borç Taksit
ve Faizleri Hesabı

Taksitlerin kısa vadeli borçlara aktarılması

 

25.000

 25.000


BORÇ 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI ALACAK
50.000 25.000
   

 

<<<<< 400 Banka Kredileri Hesabı - 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

REKLAM