muhasebe
muhasebe dersleri

407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI

407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Çıkarılmış bonolar ve senetler kapsamına alınamayan diğer uzun vadeli menkul kıymetlerin izlendiği hesaptır.

REKLAM

407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabının İşleyişi: Yukarıda tanımlananlar dışında çıkarılmış diğer uzun vadeli menkul kıymetler nominal bedel üzerinden bu hesaba alacak kaydedilir, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Ödenmeleri halinde ise borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

 

<<<<< 405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı - 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

REKLAM