muhasebe
muhasebe dersleri

409 DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI

409 Diğer Mali Borçlar Hesabı: Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan uzun vadeli mali borçların izlendiği hesaptır.

REKLAM

409 Diğer Mali Borçlar Hesabının İşleyişi: Bu hesaba, uzun vadeli borcun doğması halinde alacak kaydedilir, ödenmesi halinde borç kaydedilir.

 

BORÇ 409 DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

 

<<<<< 408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı(-) - 420 Satıcılar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

REKLAM