muhasebe
muhasebe dersleri

449 ALINAN DİĞER AVANSLARI HESABI

449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışında kalan işlemler için işletmenin aldığı her türlü uzun vadeli avansların izlendiği hesaptır.

REKLAM

449 Alınan Diğer Avanslar Hesabının İşleyişi: Alınan avanslar bu hesabın alacağına kaydedilir, vadesi bir yılın altına düşenler 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı'na aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.

 

BORÇ 449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 15.02.2008 tarihinde bir müşterisi işletmenin 2.000 TL lik demirbaşı almak için sipariş vermiş ve 800 TL avans olarak işletmeye peşin ödemiştir. 13 ay sonra demirbaş teslim edilerek avans mahsup edilmiş kalan para nakit olarak alınmıştır. KDV %18 hariç.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.02.2008

100 Kasa Hesabı

440 Alınan Avanslar Hesabı

Müşteriden demirbaş için avans alımı

 

800

 800

2

31.12.2008

440 Alınan Avanslar Hesabı

340 Alınan Avanslar Hesabı

Avansın kısa vadeliye aktarılması

 

800

 800

2

15.03.2009

340 Alınan Avanslar Hesabı
100 Kasa Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Demirbaşın teslimi ve avansın mahsubu

 

800
1.560

 2.000
360


BORÇ 449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI ALACAK
800 800
   

 

<<<<< 440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı - 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama