muhasebe
muhasebe dersleri

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı: Bu hesapta, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan kıdem tazminatları karşılıkları izlenir.

REKLAM

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının İşleyişi: Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'ndan yukarıda yapılan tanım çerçevesinde yapılan aktarmalar bu hesaba alacak kaydedilir, izleyen yılda ödenecek kıdem tazminatı tahmin ediliyorsa bu tutar 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'na aktarılır ve ödenme o hesaptan yapılarak borç kaydedilir.

 

BORÇ 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme, 31.12.2008 tarihinde çalışan bir personel için 2008 yılı için 20.000 TL kıdem tazminatı karşılığı hesaplamıştır. Kıdem tazminatının 5.000 TL lik kısmının 2009 yılında ödeneceğini belirtmiştir. 01.05.2009 tarihinde ayrılan 5.000 TL lik kıdem tazminatı %06 damga vergisi kesilerek peşim ödeniyor.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2008

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması

 

20.000

 5.000
15.000


1

01.05..2009

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

100 Kasa Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

Kıdem tazminatı ödenmesi

 

5.000

 4.970
30


 

BORÇ 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ALACAK
  15.000
   

 

<<<<< 449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı - 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama