muhasebe
muhasebe dersleri

436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI

436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı: Ticari bir olaydan ortaya çıkan ve diğer borçlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen uzun vadeli borçların izlendiği hesaptır.

REKLAM

436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, borcun vadesi bir yılın altına düşmesi halinde ise 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabına aktarılarak borç kaydedilir.

 

BORÇ 436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 15.01.2008 tarihinde işletmede kullanmak üzere 1.200 TL tutarında bir bilgisayar veresiye olarak 15 ay vadeli satın alınıyor. KDV %8 hariç. Vadesinde borç peşin olarak ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.01.2008

255 Demirbaşlar Hesabı

436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

Veresiye demirbaş alımı

 

1.200

 1.200

2

31.12.2008

436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

Borcuu kısa vadeliye aktarılması

 

1.200

 


1.200

2

15.04.2009

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Borcun peşin ödenmesi

 

1.200

 


1.200


BORÇ 436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI ALACAK
4.000 4.000
   

 

<<<<< 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı - 437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama