muhasebe
muhasebe dersleri

421 BORÇ SENETLERİ HESABI

421 Borç Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış bir yıldan fazla vadeli olan ticari borçlarının izlenmekte olduğu hesaptır.

REKLAM

421 Borç Senteleri Hesabının İşleyişi: Uzun vadeli borç senetleri ortaya çıktığında senet tutarları bu hesaba alacak kaydedilir. Bilanço tarihinde vadesi bir yılın altına inen borç senetleri bu hesaba borç kaydedilerek kısa vadeli olan 321 Borç Senetleri Hesabına aktarılır.

 

BORÇ 421 BORÇ SENETLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.03.2018 tarihinde 15 ay vadeli senet karşılığı 20.000 TL tutarında mal alıyor. KDV %18 hariç. 01.06.2019 tarihinde senet peşin olarak ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.03.2018

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

421 Borç Senetleri Hesabı

Senet ile mal alımı

 

20.000
3.600

 
23.600

2

31.12.2018

421 Borç Senetleri Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı

Senedin kısa vadeliye aktarılması

 

23.600

 


23.600

3

01.06.2019

321 Borç Senetleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Senedin ödenmesi

 

23.600

 


23.600


BORÇ 421 BORÇ SENETLERİ HESABI ALACAK
23.600 23.600
   

 

<<<<< 420 Satıcılar Hesabı - 422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

REKLAM