muhasebe
muhasebe dersleri

ÖZ KAYNAKLAR

5. Öz Kaynaklar: İşletme sahip ya da ortaklarının sermaye olarak verdikleri değerler ile faaliyetler sonucu sağlanan ve henüz işletmeden çekilmemiş olan kârlardan oluşan unsurlar bu hesap grubunda yer alır. Öz kaynkalar hesap grubundaki hesap kodları 5 ile başlamaktadır.

Öz kaynaklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır.

REKLAM

50-Ödenmiş Sermaye
52-Sermaye Yedekleri
54-Kâr Yedekleri
57-Geçmiş Yıl Kârları
58-Geçmiş Yıl Zararları
59-Dönem Net Kârı (Zararı)


50-Ödenmiş Sermaye: Şirket ana sözleşmesinde ortakların taahhüt ettiği sermayeden ödenmeyen sermaye düşüldüğünde ödenmiş sermaye bulunur. Bu grupta hem ödenmiş sermyae hem de geriye kalan ödenmemiş sermaye yar alır. Ödenmiş sermaye hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

500 Sermaye Hesabı >>>>>
501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-) >>>>>

Ödenmiş sermaye hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


52-Sermaye Yedekleri: Sermaye hareketleri dolayısı ile ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarların izlendiği hesaplar bu grupta bulunur. Sermaye yedekleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı >>>>>
521 Hisse Senedi İptal Kârları Hesabı >>>>>
522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Hesabı >>>>>
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabı >>>>>
524 Maliyet Artışları Fonu Hesabı >>>>>
529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı >>>>>

Sermaye yedekleri hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


54-Kâr Yedekleri: Sermaye şirketlerinde kârın, gelecekte ortaya çıkacak riskleri karşılamak amacı ile dağıtılmayarak şirkette bırakılması ile ilgili hesaplar bu grupta yer alır. Kar yedekleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

540 Yasal Yedekler Hesabı >>>>>
541 Statü Yedekleri Hesabı >>>>>
542 Olağanüstü Yedekler Hesabı >>>>>
548 Diğer Kâr Yedekleri Hesabı >>>>>
549 Özel Fonlar Hesabı >>>>>

Kar yedekleri hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


57-Geçmiş Yıl Kârları: Öz kaynakların geçmiş dönemler kârlarından oluşan ve tek hesabın yer aldığı hesap grubudur. Geçmiş yıl karları hesap grubunda aşağıdaki hesap yer alır:

570 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı >>>>>

Geçmiş Yıl Kârları hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


58-Geçmiş Yıl Zararları: İşletmenin geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan zararın yer aldığı hesap grubudur. Geçmiş yıl zararları hesap grubunda aşağıdaki hesap yer alır:

580 Geçmiş Yıl Zararları Hesabı >>>>>

Geçmiş Yıl Zararları hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


59-Dönem Net Kârı (Zararı): Bulunan hesap dönemine ait kâr ya da zararın yer aldığı hesaplar bu grupta yer alr. Dönem net karı/zararı hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

590 Dönem Net Kârı Hesabı >>>>>
591 Dönem Net Zararı Hesabı (-) >>>>>

Dönem net karı/zararı hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

Sayfa 9

<<<<< önceki sayfa

Bilanço

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama