muhasebe
muhasebe dersleri

500 SERMAYE HESABI

500 Sermaye Hesabı: İşletme sahibi ya da sahiplerinin işletmeye tahsis edilen ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır.

REKLAM

500 Sermaye Hesabının İşleyişi: Taahhüt edilen sermaye tutarı bu hesaba alacak kaydedilir, sermaye artırımında bu hesap yine alacak kaydedilir, sermayenin azaltılmasında ise bu hesaba borç olarak kaydedilir.

 
BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek 1: HG Anonim Şirketi 5 kurucu ortak tarafından 01.01.2009 tarihinde ani biçimde kurulmuştur. Ana sözleşmeye göre şirket sermayesi 500.000 TL'dir. Ortakların sermaye payları eşittir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.01.2009

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

Kurucu ortakların sermaye taahhüd kaydı

 

500.000

 

 

 

 


500.000


BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK

 

 

500.000

 

  500.000

 

Örnek 2: HG Anonim Şirketi, sermayesini 01.09.2008 tarihinde 100.000 TL artırmaya karar vermiş ve yasal formaliteleri tamamlamıştır. Şirket 5 ortaklı olup sermaye payları eşittir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.09.2008

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

Sermaye arttırma taahhüd kaydı

 

100.000

 

 

 

 


100.000


BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK

 

 

100.000

 

  100.000

 

Örnek 3: HG Anonim Şirketi sermayesinin iş kapasitesine göre fazla gelmesi nedeniyle sermayesini 15.01.2009 tarihinde 20.000 TL azaltmaya karar vermiş ve gerekli işlemler tamamlamıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.01.2009

500 SERMAYE HESABI

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS

Hisse senetlerinin piyasadan alınması kaydı

 

20.000

 

 

20.000


BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK

20.000

 

 

 

20.000  

 

<<<<< 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı - 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama