muhasebe
muhasebe dersleri

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI

570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı: Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine veya ortaklarına dağıtılmamış bulunan kârlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği hesaptır.

REKLAM

570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabının İşleyişi: 590 Dönem Net Karı Hesabının borcuna karşılık bu hesabın alacağına kaydedilir. Açılış kaydında önceki dönem net karı doğrudan bu hesabın alacağına kaydedilir.

 
BORÇ 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletmenin 2008 yılı sonundaki net karı 45.000 TL dir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.01.2009

590 Dönem Net Karı Hesabı

570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı

Dönem net karının devredilmesi

 

45.000

 45.000

 

BORÇ 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ALACAK

 

45.000

   

 

 

<<<<< 549 Özel Fonlar Hesabı - 580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama