muhasebe
muhasebe dersleri

590 DÖNEM NET KARI HESABI

590 Dönem Net Kârı Hesabı: İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kâr tutarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

590 Dönem Net Kârı Hesabının İşleyişi: Sonuç hesaplarında yer alan 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı'ndan aktarılan tutarlar bu hesaba alacak olarak kaydedilir.


Not:
692 Dönem Net Kârı Veya Zararı Hesabı alcak kalanı verirse net kar var demektir ve bu kar 590 Dönem Net Kârı Hesabının alacağına kaydedilir.

692 Dönem Net Kârı Veya Zararı Hesabı borç kalanı verirse net zarar var demektir ve bu zarar 591 Dönem Net Zararı Hesabının borcuna kaydedilir.

 

BORÇ 590 DÖNEM NET KARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletmenin 2008 yılı sonunda gelir tablosu hesaplarının kalanları aşağıdaki gibidir. Buna göre dönem karını veya zararını hesaplayınız.

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı: 25.000
642 Faiz Gelirleri Hesabı: 4.000
621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı: 19.000
632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı: 1.500
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı: 600

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2008

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI
642 FAİZ GELİRLERİ HESABI

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

Gelir hesaplarının kapatılması

 

25.000
4.000

 
29.000

2

31.12.2008

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

621 SATILAN MALIN MALİYETİ HS
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDER HS

Gider hesaplarının kapatılması

 

21.100

 19.000
1.500
600

3

31.12.2008

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS

Dönem karının bilançoya aktarılması

 

7.900

 7.900

4

31.12.2008

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS

590 DÖNEM NET KARI HS

Dönem karının bilançoya aktarılması

 

7.900

 7.900

 

BORÇ 590 DÖNEM NET KARI HESABI ALACAK

 

7.900

   

 

<<<<< 580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı - 591 Dönem Net Zararı Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama