muhasebe
muhasebe dersleri

580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)

580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı: Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabının İşleyişi: 591 Dönem Net Zararı Hesabının alacağına karşılık bu hesabın borcuna kaydedilir. Açılış kaydında önceki dönem net zarar doğrudan bu hesabın borcuna kaydedilir.

 
BORÇ 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletmenin 2008 yılı sonundaki net zararı 15.000 TL dir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.01.2009

580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı

591 Dönem Net Zararı Hesabı

Dönem net zararının devredilmesi

 

15.000

 15.000

 

BORÇ 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI ALACAK

15.000

 

   

 

<<<<< 570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı - 590 Dönem Net Karı Hesabı >>>>><

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama