muhasebe
muhasebe dersleri

MUHASEBE TEST SORULARI VE CEVAPLARI

1. Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan defter hangisidir ?
A) Yevmiye
B) Mizan
C) Defteri Kebir
D) Bilanço

REKLAM

2. Kaynak hesapları kaç ana grup altında toplanır ?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 1

3. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonları arasında yer almaz ?
A) Sınıflandırma
B) Raporlama
C) Kaydetme
D) Değerleme

4. Gelir ve gider hesapları kâr / zarar hesabına devredilerek kapatılmadan önce hangi tablonun düzenlenmesi gerekir ?
A) Bilanço
B) Gelir Tablosu
C) Mizan
D) Fon akım tablosu

5. Hesap planında Gelir Tablosu hesapları hangi kod ile başlar ?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 6

6. Hangisi için envanter kaydı yapılmaz ?
A) Borç Senetleri İçin
B) Stoktaki Mallar İçin
C) Unutulan Belgeler İçin
D) Alacak Senetleri İçin

7. İşletmeler nakit paralarını hangi hesapta takip ederler ?
A) 100 Kasa
B) 101 Alınan Çekler
C) 102 Bankalar
D) 153 Ticari Mallar

8. Muhasebenin kaydetme fonksiyonunun yerine getirildiği en önemli muhasebe defteri hangisidir ?
A) Defteri kebir
B) Kasa defteri
C) Envanter defteri
D) Yevmiye defteri

9. Hesap planında bir hesabın adı altında yeni açılan hesaplara ne denir ?
A) Ekstra hesaplar
B) Serbest hesaplar
C) Pasif hesaplar
D) Yardımcı alt hesaplar

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Yevmiye defterindeki hesap hareketleri büyük defterlerle birebir olmalıdır.
B) Yevmiye defterinde yapılan bir kayıt büyük deftere de yazılmak zorundadır.
C) Yevmiye defterlerindeki hesapların bilgilerinin özeti büyük defterdedir.
D) Büyük defterler bilânçoya kaynak oluşturmazlar.

11. İşletmelerin belli bir tarihteki varlıkları ile kaynaklarını gösteren temel tablo hangisidir ?
A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) Nakit akım tablosu
D) Mizan

12. Büyük defter şeklinde hangisinin bulunması zorunlu değildir ?
A) Hesap Adı
B) Tutar
C) Açıklama
D) Tarih

13. 420 Satıcılar hesabı bilançoda hangi grupta yer alır ?
A) Duran varlıklar
B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar
C) Uzun vadeli yabancı kaynaklar
D) Öz kaynaklar

14. 7 ile başlayan hesaplar gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır ?
A) Olağan dışı gelir ve karlar
B) Satışların maliyeti
C) Faaliyet giderleri
D) Yer almaz

15. İşletmeler çek kestiklerinde kesilen çeklerini hangi hesapta takip ederler ?
A) 100 Kasa
B) 101 Alınan Çekler
C) 102 Bankalar
D) 103 Verilen Çekler

16. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında sayılmaz ?
A) Sosyal Sorumluluk
B) Tutarlılık
C) Kesinlik
D) Parayla ölçme

17. İşletmeler veresiye mal satışlarında hangi hesabı kullanırlar ?
A) Bankalar
B) Ortaklardan alcaklar
C) Satıcılar
D) Alıcılar

18. Bilançoda varlık ve kaynak toplamlarının birbirine eşit olmasına ne denir ?
A) Netlik
B) Kar-zarar
C) Envanteri
D) Temel denkliği

19. Büyük defter toplarını bir tabloda görmemizi sağlayan muhasebe çizelgesi hangisidir ?
A) Mizan
B) Satışların maliyeti tablosu
C) Yevmiye defteri
D) Bilanço

20. İşletmelerin sermayesi ve karı gibi kendi kaynakları bilançoda hangi grupta yer alır ?
A) Varlıklar
B) Öz kaynaklar
C) Borçlar
D) Kaynaklar

1. C
2. B
3. D
4. B
5. D
6. B
7. A
8. D
9. D
10.
11. A
12. C
13. C
14. D
15. D
16. C
17. D
18. D
19. A
20. B


<< önceki test - sonraki test >>

Muhasebe sorular

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama