muhasebe
muhasebe dersleri

642 FAİZ GELİRLERİ HESABI

642 Faiz Gelirleri Hesabı: Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır.

REKLAM

642 Faiz Gelirleri Hesabının İşleyişi: Faiz gelirleri ortaya çıktığında tahakkuk ettirilerek bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletmenin bankadaki parasına 3.500 TL faiz tahakkuk ettirildiği ve bu paranın işletmenin bankadaki hesabına yatırıldığı hesap özetinde belirlenmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

102 Bankalar Hesabı

642 Faiz Gelirleri Hesabı

Faizin gelir olarak kaydedilmesi

 

3.500

 3.500


BORÇ 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI ALACAK

 

3.500

   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

642 Faiz Gelirleri Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

3.500

 3.500


BORÇ 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI ALACAK

3.500

3.500

3.500 3.500

 

<<<<< 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı - 643 Komisyon Gelirleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama