muhasebe
muhasebe dersleri

643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI

643 Komisyon Gelirleri Hesabı: Tahakkuk eden komisyon gelirlerinin izlendiği hesaptır.

REKLAM

643 Komisyon Gelirleri Hesabının İşleyişi: Komisyon gelirleri ortaya çıktığında tahakkuk ettirilerek bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletmenin faaliyet konusu dışında bir işlem yapmış ve işlemden 5.000 TL komisyonu peşin olarak salmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

100 Kasa Hesabı

643 Komisyon Gelirleri Hesabı

Komisyon ücretinin gelir olarak kaydedilmesi

 

5.000

 5.000


BORÇ 643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI ALACAK

 

5.000

   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

643 Komisyon Gelirleri Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

5.000

 5.000


BORÇ 643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI ALACAK

5.000

5.000

5.000 5.000

 

<<<<< 642 Faiz Gelirleri Hesabı - 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama