muhasebe
muhasebe dersleri

641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı: İşletmenin bağlı ortaklıklarından elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır.

REKLAM

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabının İşleyişi: Temettüler ortaya çıktığında bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletmenin bağlı ortağı olan bir şirketin 2008 yılı kar payının 8.000 TL olduğu ve bunun banka hesabına yatırıldığı belirtiliyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

102 Bankalar Hesabı

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı

Kar payının gelir olarak kaydedilmesi

 

8.000

 8.000


BORÇ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK

 

8.000

   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

8.000

 8.000


BORÇ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK

8.000

8.000

8.000 8.000

 

<<<<< 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı - 642 Faiz Gelirleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama