muhasebe
muhasebe dersleri

640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı: İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır.

REKLAM

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının İşleyişi: Temettüler, ortakların kar payları genel kurul tarafından onaylandığında tahakkuk ettirilerek bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletmenin iştiraki olan bir şirketin 2008 yılı kar payının 50.000 TL olduğu ve bunun banka hesabına yatırıldığı belirtiliyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

102 Bankalar Hesabı

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı

Kar payının gelir olarak kaydedilmesi

 

50.000

 50.000


BORÇ 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK

 

50.000

   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

50.000

 50.000


BORÇ 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK

50.000

50.000

50.000 50.000

 

<<<<< 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-) - 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama