muhasebe
muhasebe dersleri

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI (-)

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı: Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerin işletmede uygulanması amacıyla yapılan giderlerden aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa payları bu hesapta izlenir.

REKLAM

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler dönem boyunca maliyet hesabı olan 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabında izlenir. Dönem sonunda 7/A seçeneğinde 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacağı ile bu hesapların borcuna devredilir. En son yansıtma hesaplarıda 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına devredilerek kapatılır. 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı'da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 


Örnek:
İşletmenin dönem sonundaki maliyet hesabı olan 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının kalanı 22.000 TL dir. Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapınız.

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2009

751 Araştırma ve Geliştirme Gider. Yansıtma Hs

750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

Giderlerin yansıtılması

 

22.000

 22.000

2

31.12.2009

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

751 Araştırma ve Geliştirme Gider. Yansıtma Hs

Giderlerin gelir tablosuna aktarılması kaydı

 

22.000

 22.000


BORÇ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK

22.000

 

   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

31.12.2009

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

22.000

 22.000


BORÇ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK

22.000

22.000

22.000 22.000

 

<<<<< 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı (-) - 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama