muhasebe
muhasebe dersleri

631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI (-)

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı: Mal ve hizmetlerin pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortismanlar ve tükenme paylarından oluşan tutarların izlendiği hesaptır.

REKLAM

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler dönem boyunca maliyet hesabı olan 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabında izlenir. Dönem sonunda 7/A seçeneğinde 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacağı ile bu hesapların borcuna devredilir. En son yansıtma hesaplarıda 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabına devredilerek kapatılır. 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı'da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 


Örnek:
İşletmenin dönem sonundaki maliyet hesabı olan 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının kalanı 13.000 TL dir. Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapınız.

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2009

761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gider. Yansıtma Hs

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs

Giderlerin yansıtılması

 

13.000

 13.000

2

31.12.2009

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gider. Yansıtma Hs

Giderlerin gelir tablosuna aktarılması kaydı

 

13.000

 13.000


BORÇ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI ALACAK

13.000

 

   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

31.12.2009

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

13.000

 13.000


BORÇ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI ALACAK

13.000

13.000

13.000 13.000

 

<<<<< 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı (-) - 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama