muhasebe
muhasebe dersleri

623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ HESABI (-)

623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için yapılan giderlerin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

REKLAM

623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabının İşleyişi: Hesaplanan satışların maliyeti bu hesabın borcuna kaydedilir.

BORÇ 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 


<<<<< 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-) - 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama