muhasebe
muhasebe dersleri

610 SATIŞTAN İADELER HESABI (-)

610 Satıştan İadeler Hesabı: Satılmış olan malların iade edilen bölümlerinin fatura tutarlarının izlendiği hesaptır. Bu hesap gelir tablosunda yer alır (-), bilançoda yer almaz.

REKLAM

610 Satıştan İadeler Hesabının İşleyişi: Malın kısmen yada tamamen iade edilmesi durumunda bu hesabın borcuna karşılık, ilgili hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

 
BORÇ 610 SATIŞTAN İADELER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 


Örnek 1:
İşletmenin 01.06.2009 tarihinde daha önceden sattığı 5.000 TL tutarındaki mal alıcı tarafından iade ediliyor. İade bedeli peşin ödeniyor. KDV %18 hariç. (İşletme aralıklı envanter yöntemini uygulmaktadır)

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.06.2009

610 Satıştan İadeler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Satışların iadesi

 

5.000
900

 
5.900


BORÇ 610 SATIŞTAN İADELER HESABI ALACAK

5.000

 

   

 

 

Örnek 2: İşletmenin daha önceden 10.000 TL maliyeti olan malı 12.000 TL ye satmıştır. 21.05.2009 tarihinde mal alıcı tarafından iade ediliyor. İade bedeli alıcının hesabından düşülüyor. KDV %18 hariç. (İşletme sürekli envanter yöntemini uygulmaktadır)

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

21.05.2009

610 Satıştan İadeler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

120 Alıcılar Hesabı

Satışların iadesi

 

12.000
2.160

 
14.160

2

21.05.2009

153 Ticari Mallar Hesabı

621 Satılan Ticari Malların Maiyeti Hesabı

Satışların iadesinin maliyet kaydı

 

10.000

 10.000


BORÇ 610 SATIŞTAN İADELER HESABI ALACAK

12.000

 

   

 

<<<<< 602 Diğer Gelirler Hesabı - 611 Satış İndirimleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama