muhasebe
muhasebe dersleri

602 DİĞER GELİRLER HESABI

602 Diğer Gelirler Hesabı: İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar, devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.

REKLAM

602 Diğer Gelirler Hesabının İşleyişi: Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları vb. tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 602 DİĞER GELİRLER HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek 1: İşletmenin 12.05.2009 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı 3 ay vadeli olarak 25.000 TL ye peşin olarak satmıştır. KDV %18 hariç. İşletme vade farklarını diğer gelirlerde izlemektedir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

12.05.2009

100 Kasa Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
602 Diğer Gelirler Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Peşin olarak mal satımı

 

29.500

 20.000
5.000
4.500BORÇ 602 DİĞER GELİRLER HESABI ALACAK

 

5.000

   

 

<<<<< 601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı - 610 Satıştan İadeler Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama