muhasebe
muhasebe dersleri

601 YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI

601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı: Yurt dışında satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan yada alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Bu hesap bir gelir hesabıdır ve gelir tablosunda yer alır, bilançoda yer almaz.

REKLAM

601 Yurt Dışı Satışlar Hesabının İşleyişi: Satış yapıldığında hasılat tutarı bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap borç kaydedilerek kapatılır ve 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılır.

 

BORÇ 601 YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

 

Örnek 1: İşletme yurt dışındaki bir alıcısına 20.05.2009 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı banka aracılığı ile satmıştır. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

20.05.2009

102 Bankalar Hesabı

601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Yurt dışına mal satımı

 

17.700

 15.000
2.700BORÇ 601 YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI ALACAK

 

15.000

   

 

<<<<< 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı - 602 Diğer Gelirler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama