muhasebe
muhasebe dersleri

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı: Yurt içindeki kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Bu hesap bir gelir hesabıdır ve gelir tablosunda yer alır, bilançoda yer almaz.

REKLAM

600 Yurt İçi Satışlar Hesabının İşleyişi: Satış yapıldığında hasılat tutarı bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap borç kaydedilerek kapatılır ve 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılır.

 

BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek 1: İşletmenin 14.05.2009 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı peşin olarak satmıştır. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

14.05.2009

100 Kasa Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Peşin olarak mal satımı

 

23.600

 20.000
3.600


BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI ALACAK

 

20.000

   

 

 

Örnek 2: İşletmenin 10.05.2009 tarihinde 7.000 TL tutarındaki malı çek karşılığında satmıştır. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

14.05.2009

101 Alınan Çekler Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Çek karşılığı mal satımı

 

8.260

 7.000
1.260


BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI ALACAK

 

7.000

   

 

 

Örnek 3: İşletmenin dönem sonundaki 600 Yurt İçi Satışlar Hesabının alacak kalanı 125.000 TL dir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2009

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

125.000

 125.000


BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI ALACAK

125.000

 

125.000 125.000

 

<<<<< 591 Dönem Net Zararı Hesabı (-) - 601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama