muhasebe
muhasebe dersleri

611 SATIŞ İNDİRİMLERİ (İSKONTOLARI) HESABI (-)

611 Satış İndirimleri Hesabı: Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır. Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır. Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir.

REKLAM

611 Satış İndirimleri Hesabının İşleyişi: Uygulanan iskonto tutarı bu hesabın borcuna karşılık, ilgili hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

BORÇ 611 SATIŞ İNDİRİMLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 


Örnek:
İşletmenin 11.06.2009 tarihinde müşterisi Hakan A.'dan 50.000 TL tutarındaki mal satımından doğan alacağını vadesinden önce tahsil ediyor. Bu nedenle müşterisine %5 iskonto uyguluyor.

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

11.06.2009

100 Kasa Hesabı
611 Satış İndirimleri Hesabı

120 AlıcılarHesabı
120.01 Hakan A.

Satışların iskonto kaydı

 

45.000
5.000

 

50.000


BORÇ 611 SATIŞ İNDİRİMLERİ HESABI ALACAK

5.000

 

   

 

<<<<< 610 Satıştan İadeler Hesabı (-) - 612 Diğer İndirimler Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama