muhasebe
muhasebe dersleri

ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Tanımı: Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret.

enflasyon oranları 2022 yılı asgari ücretleri

31692 sayılı resmi gazetede Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre; "İşcinin bir günlük çalışma karşılığı asgari ücretinin; (166,80) Yüzaltmışaltı lira seksen kuruş olmasına karar verilmiştir." Buna göre 2022 asgari ücret rakamları şöyle olacak; brüt asgari ücret 5.004,00 TL,  net asgari ücret 4.253,40 TL

 

2022 yılı asgari ücretleri

01.01.2022 - 31.12.2022
Asgari Ücret 5.004 TL (Brüt) -  4.253,40 TL (Net)

 

REKLAM

2022 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2022 – 31.12.2022):

Asgari ücrette damga vergisi ve gelir vergisi kaldırıldı. Buna göre asgari ücret ve yasal kesintileri aşağıdaki gibi olacaktır.

01.01.2022 – 31.12.2022
Brüt Ücret 5.004 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 50,04 TL
Kesintiler Toplamı 750,60 TL
Net Ücret 4.253,40 TL

 

2022 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Asgari Ücret 5.004 TL 
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 775,62 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 100,08 TL
İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70 TL

 

2021 yılı asgari ücretleri

2021 yılı için asgari ücret tutarları tesipt komisyonu tarafından belirlendi ve şöyle açıklandı; Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

01.01.2021 - 31.12.2021
Asgari Ücret 3.577,50 TL (Brüt) -  2.825,90 (Net)

 

2021 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2021 – 31.12.2021):

01.01.2021 – 31.12.2021
Brüt Ücret 3.577,50 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL
Gelir Vergisi 456,13 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Kesintiler Toplamı 1.019,91 TL
Net Ücret 2.557,59 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 268,31 TL
Net Ele Geçen Ücret 2.825,90 TL

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

2021 Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2021 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Asgari Ücret 3.577,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 554,51 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 71,55 TL
İşverene Toplam Maliyeti 4.203,56 TL

 

2020 yılı asgari ücretleri

Yeni asgari ücret açıklandı; aylık brüt 2.943 TL,  net ücret 2.324,70 TL oldu. Yapılan açıklamaya göre asgari ücrete % 15,03'lık bir artış yapılmış oldu. İşçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 98,10 TL (doksan sekiz lira on kuruş) olarak tespit edilmiştir. (Resmi gazete sayı no: 30991)

01.01.2020 - 31.12.2020
Asgari Ücret 2.943 TL (Brüt) -  2.324,70 (Net)

 

2020 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2020 – 31.12.2020):

01.01.2020 – 31.12.2020
Brüt Ücret 2.943 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL
Gelir Vergisi 375,23 TL
Damga Vergisi 22,34 TL
Kesintiler Toplamı 839,02 TL
Net Ücret 2.103,97 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 220,73 TL
Net Ele Geçen Ücret 2.324,70 TL

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

2020 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Asgari Ücret 2.943 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

 

2019 yılı asgari ücretleri

İşçinin bir günlük asgari ücretinin; 1/1/2019- 31/12/2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak tespitine ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Buna göre 2019 yılı asgari ücret aylık brüt 2.558,40 TL,  aylık net 2.020,90 TL, günlük brüt 85,28 TL olmuştur.

01.01.2019 - 31.12.2019
Asgari Ücret 2.558,40 (Brüt) - 2.020,90 (Net)

 

2019 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2019 – 31.12.2019):

01.01.2019 – 31.12.2019
Brüt Ücret 2.558,40 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL
Gelir Vergisi 326,20 TL
Damga Vergisi 19,42 TL
Kesintiler Toplamı 729,38 TL
Net Ücret 1.829,02 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 191,88 TL
Net Ele Geçen Ücret 2.020,90 TL

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Asgari Ücret 2.558,40 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.006,12 TL

 

2018 yılı asgari ücretleri

Resmi Gazete, 30 Aralık 2017, Karar Tarih: 29/12/2017, Karar No: 2017/1, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

İşçinin bir günlük asgari ücreti, 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere 67,65 (altmışyedilira altmışbeşkuruş) Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

01.01.2018 - 31.12.2018
Asgari Ücret 2.029,5 (Brüt) - 1.603,12 (Net)

 

Günlük ücret üzerinden brüt asgari ücreti, net ücreti, kesintileri, asgari geçim indirimini aşağıdaki tabloda hesapladık, buna göre;

2018 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2018 – 31.12.2018):

01.01.2018 – 31.12.2018
Brüt Ücret 2.029,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 284,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 20,30 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.725,07 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi 15,40 TL
Kesintiler Toplamı 578,59 TL
Net Ücret 1.450,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 152,21 TL
Net Ele Geçen Ücret 1.603,12 TL

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

2018 Asgari Geçim İndirimi Tutarları

 

2017 yılı asgari ücretleri:

Resmi Gazete, 29 Aralık 2016, Karar Tarih: 29/12/2016, Karar No: 2016/1, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

İşçinin bir günlük asgari ücreti, 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere 59,25 (ellidokuz yirmibeş) Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

01.01.2017 - 31.12.2017
Asgari Ücret 1.777,5 (Brüt) - 1.404,06 (Net)

 

2017 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2017 – 31.12.2017):

01.01.2017 – 31.12.2017
Brüt Ücret 1.777,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 248,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 17,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.510,88 TL
Gelir Vergisi 226,63 TL
Damga Vergisi 13,49 TL
Kesintiler Toplamı 506,75 TL
Net Ücret 1.270,75 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 133,31 TL
Net Ele Geçen Ücret 1.404,06 TL

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

 

2016 yılı asgari ücretleri:

01.01.2016 - 30.06.2016 (Ocak) 01.07.2016 - 31.12.2016 (Temmuz)
Asgari Ücret 1.647 (Brüt) - 1.300,99 (Net) 1.647 (Brüt) - 1.300,99 (Net)

 

2016 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2016 – 31.12.2016):

01.01.2016 – 31.12.2016
Brüt Ücret 1.647 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 230,58 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 16,47 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.399,95 TL
Gelir Vergisi 209,99 TL
Damga Vergisi 12,5 TL
Kesintiler Toplamı 469,54 TL
Net Ücret 1.177,46 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 123,53 TL
Net Ele Geçen Ücret 1.300,99 TL

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

 

2015 yılı asgari ücretleri:

01.01.2015 - 30.06.2015 (Ocak) 01.07.2015 - 31.12.2015 (Temmuz)
Asgari Ücret 1.201,5 (Brüt) - 949,07 (Net) 1.273,5 (Brüt) – 1.000,55 (Net)

 

İlk 6 Ay Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2015 – 30.06.2015) (Ocak):

01.01.2015 – 30.06.2015
Brüt Ücret 1.201,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 168,21 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 12,02 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.021,28 TL
Gelir Vergisi 153,19 TL
Damga Vergisi 9,12 TL
Kesintiler Toplamı 342,54 TL
Net Ücret 858,96 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 90,11 TL
Net Ele Geçen Ücret 949,07 TL

İkinci 6 Ay Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.07.2015 – 31.12.2015) (Temmuz):

01.07.2015 – 31.12.2015
Brüt Ücret 1.273,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 178,29 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 12,74 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.082,48 TL
Gelir Vergisi 162,37 TL
Damga Vergisi 9,67 TL
Kesintiler Toplamı 363,06 TL
Net Ücret 910,44 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 90,11 TL
Net Ele Geçen Ücret 1.000,55 TL

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

 

Tutarlar Resmi Gazeteden alınmıştır. Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.

Son 10 yılın asgari ücret tutarları

<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama