muhasebe
muhasebe dersleri

AYLIK ÜCRET BORDROSU HESAPLAMASI

İşçiden yapılacak kesintiler:

1. SSK primi işçi payı = Brüt ücret X %14
2. İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret X %1
3. Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret - (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
4. Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı X %15
5. Damga vergisi = Brüt ücret X %07,59
6. Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

(*) Çalışanların ücret, maaş, ikramiye gibi gelirlerinden son üç yıldır binde 6,6 oranında kesilen damga vergisi, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 56 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile binde 7,59 olarak yeniden belirlendi.

REKLAM

İşverenden yapılacak kesintiler:

1. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]
2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret X %2

 

Örnek: İşletmede çalışan işçilerden birinin bürt ücreti 1.500 TL diğerininise 1.000 TL dir. Buna göre ücret bordrosunu düzenleyiniz. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.

  Brüt Ücret SSK İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi * Kesintiler Toplamı Net
Ücret
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 11,39 427,64 1.072,36
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 7,59 285,09 714,91
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 18,98 708,75 1.787,27

İşçilerden yapılacak kesintiler:

SSK işçi payı: brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140

İşsizlik sigortası işveren payı: brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10

Gelir vergisi matrahı: brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 - (210 + 15) = 1.275
1.000 - (140 + 10) = 850

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25
850 x 0.15 = 127,5

Damga vergisi: Brüt ücret x %07,59:

1.500 x 0.00759 = 11,39
1.000 x 0.00759 = 7,59

Kesintiler toplamı: SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işveren payı + Gelir vergisi + Damga vergisi:

1. işçi = 210 + 15 + 191,25 + 11,39 =427,64 TL
2. işçi = 140 + 10 + 127,5 + 7,59 = 285,09 TL

Net ücret: brüt ücret - kesintiler toplamı:

1. işçi = 1.500 - 427,64 = 1.072,36 TL
2. işçi = 1.000 - 285,09 = 714,91 TL


İşverenden Yapılacak Kesintiler:

SSK işveren payının oranı = Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

SSK işveren payını oranı = 19 + (2 / 2) = 20

SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x İşveren payının oranı:

SSK Primi işveren payı = 2.500 x %20 = 500 TL

İşsizlik sigortası işveren payı = Brüt ücret x % 2:

İşsizlik sigortası işveren payı = 2.500 x %2 = 50 TL

 

* Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.

 

Asgari geçim indirimli ücret bordrosu düzenlenme ve muhasebe kayıtları

Ücret bordrosu düzenleme ve muhasebe kayıtları

Aylık ücret bordrosu

Otomatik ücret bordrosu düzenleme programı (Excel)


Kurumsal başvurular

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama