muhasebe
muhasebe dersleri

752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ GİDER FARKLARI HESABI

752 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Gider Farkları Hesabı: Araştırma ve geliştirme fiili giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farkların izlendiği hesaptır.

REKLAM

752 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Gider Farkları Hesabının İşleyişi: Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına aktarılarak kapatılır.

 


BORÇ 752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ GİDER FARKLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

   

 

 

<<<<< 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı - 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama