muhasebe
muhasebe dersleri

751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI

751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı: Araştırma ve geliştirme giderlerinin maliyete yansıtılmasını sağlayan hesaptır.

REKLAM

751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabının İşleyişi: Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış araştırma ve geliştirme giderleri fiili maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda 750 Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen tutarlar bu hesabın alacağı karşılığı, sonuç hesaplarında 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri veya ilgili aktif hesaplara borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabıyla kapatılır.


Örnek: İşletme 1 Ocak 2010 tarihinde 20.000 TL lik bir araştırma gideri yapıyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.01.2010

750 Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Araştırma gideri bedeli

 

20.000

 

 

20.000Dönem sonunda bu hesap yansıtma hesapları ile kapatılır.

2

31.12.2010

751 Araştırma Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı

750 Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabı

Giderlerin yansıtılması

 

20.000

 20.000


Maliyet hesapları gelir-gider hesaplarına aktarılarak gelir tablosuna aktarılır.

3

31.12.2010

630 Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabı

751 Araştırma Geliştirme Giderleri Yansıtma Hs

Maliyet hesaplarının gelir tablosuna aktarılması

 

20.000

 20.000

 

 

BORÇ 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK
20.000
20.000
20.000 20.000

 

BORÇ 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI ALACAK
20.000
20.000
20.000 20.000

 

<<<<< 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı - 752 Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama