muhasebe
muhasebe dersleri

646 KAMBİYO KARLARI HESABI

646 Kambiyo Karları Hesabı: Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkı, yabancı para satışlardaki karlar gibi gelir tutarları bu hesapta izlenir.

REKLAM

646 Kambiyo Karları Hesabının İşleyişi: Kambiyo karları ortaya çıktığında hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 646 KAMBİYO KARLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.06.2009 tarihinde 500 $ tutarında mal satıyor. KDV %18 hariç (Döviz kuru 1 $ = 1,50 TL). 10.06.2009 tarihinde 500 $ Türk Parasına çevriliyor (Döviz kuru 1 $ = 1,60 TL).

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.06.2009

100 Kasa Hesabı
100.02 Dolar Kasası

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Yabancı para ile peşin mal satımı

 

885

 

 


750*
135*

500 $ x %18 = 90 $ KDV
*
500 x 1,50 = 750 TL
*90 x 1,50 = 135 TL

2

10.06.2009

100 Kasa Hesabı
100.01 TL Kasası

100 Kasa Hesabı
100.02 Dolar Kasası
646 Kambiyo Karları Hesabı

Yabancı paranın TL'ye çevrilmesi

 

944*

 
885

59*

*590 $ x 1,60 = 944 TL
*
944 - 885 = 59 TL Kambiyo karları

 

BORÇ 646 KAMBİYO KARLARI HESABI ALACAK
  59
   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

646 Kambiyo Karları Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

59

 59


BORÇ 646 KAMBİYO KARLARI HESABI ALACAK

59

59

59 59

 

<<<<< 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı - 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama