muhasebe
muhasebe dersleri

645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı: Menkul kıymetlerin satışında, satış tutarı alış tutarından fazla ise yani kar ortaya çıkar ise bu kar bı hesapta izlenir.

REKLAM

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabının İşleyişi: Menkul kıymetlerin satışından ortaya çıkan kar tutarları bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme tanesi 20 TL den 500 adet hisse senedini peşin olarak satın alıyor. Daha sonra hisse senetlerinin hepsini tanesi 22 TL den peşin olarak satıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

110 Hisse Senetleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

20 x 500 = 10.000, hisse senetlerinin alımı

 

10.000

 

 

10.000

2

Tarih

100 Kasa Hesabı

110 Hisse Senetleri Hesabı
645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı

22 x 500 = 11.000, hisse senetlerinin satımı

 

11.000

 10.000
1.000BORÇ 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI ALACAK
  1.000
   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

1.000

 1.000


BORÇ 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI ALACAK

1.000

1.000

1.000 1.000

 

<<<<< 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı - 646 Kambiyo Karları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama