muhasebe
muhasebe dersleri

492 GELECEK YILLARA ERTELENMİŞ VEYA TERKİN EDİLECEK KDV HESABI

492 Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv Hesabı: Hesap, teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisi ile imalatçı teşebbüsler tarafından imal ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydı ile ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan ve düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelerde mevzuat gereği ihracatçılardan tahsil edilmeyen ve tamamının indirim konusu yapılmaması nedeniyle gelecek bilanço devrelerine kadar tecil olunan katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

REKLAM

492 Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv Hesabının İşleyişi: Bu hesap bilanço döneminde 392 Diğer Katma Değer Vergisi Hesabı'yla ilişkilendirilmek suretiyle kullanılır ve bu hesap gibi işlem görür. (392 Diğer KDV Hesabı: Teşvikli yatırım mallarının ithalinde gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma değer vergisi, aktifteki ilgili hesabın borcuna karşılık bu hesaba alacak kaydedilir, mevzuat gereği yapılacak terkin sonunda aktifteki ilgili hesabın alacağı karşılığı bu hesaba borç kaydedilmek suretiyle işlem görür)


BORÇ 492 GELECEK YILLARA ERTELENMİŞ VEYA TERKİN EDİLECEK KDV HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

 

<<<<< 481 Gider Tahakkukları Hesabı - 493 Tesise Katılma Payları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama