muhasebe
muhasebe dersleri

481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

481 Gider Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte ödenmesi gelecek yıllarda yapılacak giderlerin izlendiği hesaptır.

REKLAM

481 Gider Tahakkukları Hesabının İşleyişi: Dönem sonunda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili gider ve zarar hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Hesapta bekleyen giderler, kısa vadeli duruma düştüğünde 381 Gider Tahakkukları Hesabı'na aktarılarak bu hesaba borç kaydedilir.

BORÇ 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 1 Kasım 2008 tarihinde 20 ay vadeli, yıllık %20 faizli 60.000 TL tutarında banka kredisi kullanıyor. Anaparayı ve kredi faizini vade sonunda ödüyor.


Cevap:

Faiz = A. n. t. / 100

( 60.000 x 20 x 16)
------------------------- = 16.000
( 100 x 12 )

20 aylık faiz: 16.000 TL olduğuna göre; aylık faiz tutarı: 16.000/20 = 800 TL dir.

Çalışılan Yıl 2008 Gelecek Yıl 2009 Gelecek Yıl 2010
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2 aylık: 1.600 12 aylık: 9.600 6 aylık: 4.800Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.10.2008

100 Kasa Hesabı

300 Banka Kredileri Hesabı

Kredinin alınması

 

60.000

 

 

60.000

2

01.10.2008

780 Finansman Giderleri Hesabı

481 Gider Tahakkukları Hesabı

Faiz giderinin tahakkuku

 

1.600

 

 

1.600

2 aylık faiz gideri bu yıla ait olduğundan ilgili gider hesabına kaydedilirken, tutar gelecek yıllarda kapatılmak üzere 481 Gider Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

 

3

31.12.2009

780 Finansman Giderleri Hesabı

381 Gider Tahakkukları Hesabı

Fazi giderinin tahakkuku

 

9.600

 

 

9.600

12 aylık faiz gideri bu yıla ait olduğundan ilgili gider hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 381 Gider Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

 

4

31.12.2009

481 Gider Tahakkukları Hesabı

381 Gider Tahakkukları Hesabı

Fazi giderinin kısa vadeliye aktarılması

 

1.600

 

 

1.600

Daha önceki 2 aylık gider kısa vadeliye düştüğünden 381 Gider Tahakkukları Hesabı'na aktarılır.

 

5

28.02.2010

300 Banka Kredileri Hesabı
381 Gider Tahakkukları Hesabı
780 finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kira tutarının peşin tahsili

 

60.000
11.200
4.800

 

76.000

Kredi anaparası ve faizi vade süresi sonunda ödeniyor, 2010 yılına ait giderlerde ilgili gider hesabına yazılırken, 381 Gider Tahakkukları Hesabında yer alan tutarda kapatılıyor.


BORÇ 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
1.600
1.600
2.000 2.000

BORÇ 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
11.200
9.600
1.600
11.200 11.200

 

<<<<< 480 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı - 492 Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek KDV Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama