muhasebe
muhasebe dersleri

FİNANSAL ANALİZ

1. Finansal Analiz Tanımı: Analiz teknik ve yöntemlerini muhasebe raporlarına uygulayarak elde edilen sonuçları, işletmenin finansal durumu ile faaliyet sonuçlarını açıklamak amacıyla yorumlamaktır. Finansal analiz genel olarak 3 bölüme ayrılmaktadır;

- Yönetim analizi
- Yatırım analizi
- Kredi analizi

REKLAM

2. Finansal Analiz Teknikleri: Finansal analiz çeşitli anazliz teknikleriyle yorumlanmaktadır. İşletmenin finansal tabloları devamlı bir yıla ait olduğu için işletmenin finansal durumunun geçmişini ve geleceğini sadece bu tablolara bakarak anlayamayız. Buradaki bilgilerin işlenerek finansal kararlara bağlanabilmesi finansal analiz teknikleriyle mümkün olmaktadır.

Finansal analiz teknikleri genel olarak şunlardır;

- Oran analizi tekniği
- Karşılaştırmalı raporlar analizi tekniği
- Yüzde analizi tekniği
- Trend yüzdeleri analizi tekniği
- Fon akım analizi

2.1. Oran Analizi Tekniği: Oran analiz tekniği işletmelerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını kendi içinde ve aynı veya farklı sektörden dğer işletmelerin sonuçlarıyla karşılaştırılarak incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu oranlar sadece bir dönem ait olacağı gibi, birden fazl döneme ait de olabilmektedir. Oran analiz tekniği işletmelerin mevcut durumu, yönetim yeterliliği, finansal kararlar gibi etmenlerin durumunu anlamaya yardımcı olur. Oranlar, finansl tabloda yer alan değerler arasındaki ilişkileri kurmaya yarar. Oran analiz tekniğinde kullanılan oranlar çeşitli şekillerde olabilir.

Likitide Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar:

Cari Oran: cari oran, dönen varlıkların kısa vadeli borçlara olan oranıdır. Cari oran işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü belirler. Bu orana işletme sermayesi oranı da denmektedir. Cari oran işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ölçmek ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını belirlemektedir.

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

Buna göre, her bir liralık borca karşılık kaç liralık dönen varlığın var olduğu hesplanmış olur. Net işletme sermayesi, dönen varlıklar toplamı ile kısa vadeli borçlar arasındaki olumlu farktır.

Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Borçlar


Likitide Oranı: Likitide oranı kısa vadeli borçların ödeme gücünün saptanmasına yarar. Bu oran, cari oranı tamamlayan ve cari oranı daha anlamlı kılan bir orandır. Likitide oranı, dönene varlıklardan stoklar düşüldükten sonra kalan tutarın, kısa vadeli borçlar toplamına bölünmesiyle bulunur. Likitide oranı, cari oranda olduğu gibi stokları kapsamaması nedniyle daha üstün gözükür. Likitide oranına asit-test oranı da denmektedir.

Likitide Oranı = (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar


Hazır Değerler Oranı:
Bu oran kasa, bankalar, hisse senetleri ve tahvillerin kısa vadeli borçlara bölünmesiyle bulunur. Hazır değerler oranına nakit oranı da denmektedir. Hisse senetlerinin ve tahvillerin net değerleriyle yer alması gerekmektedir. Hazır değerle oranı, işletmenin stoklarının satışının durması veya yavaşlaması ile senetli ve senetsiz alacaklarının tahsilinin durması veya yavaşlaması durumunda o işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün ne olacağını gösterir.

Hazır Değerler Oranı = (Kasa + Bankalar + Hisse Senetleri ve Tahviller) / Kısa Vadeli Borçlar


Stokların Net İşletme Sermayesine Oranı:
Bu oran, işletmenin stoklarının net çalışma sermayesine bölünmesiyle bulunur. Bu oran, net çalışma sermayesinin ne kadarlık kısmının stoklara bağlandığını gösterir.


Stokların Net İşletme Sermayesine Oranı = Stoklar / Net İşletme Sermayesi

sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

Finansal yatırım ve piyasalar

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama