muhasebe
muhasebe dersleri

FİNANSAL ANALİZ

Likitide Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar:

Kaldıraç Oranı: Bu oran varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösteren orandır. Kaldıraç oranı borçların toplam varlıklara oranı olarak bilinir. Kaldıraç oranının yüksek olması işletmenin finanse edilirken spekülatif biçimde finanse edildiği ve ana para taksitleri ve faizlerinin ödemede güçlüklerle karşılaşılabileceği durumu ortaya çıkar.

Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar

REKLAM

Borçların Öz Sermayeye Oranı: Bu oran, işletmenin borçları toplamının öz sermayesine oranlanması şeklinde hesaplanır. Bu oran, işletmenin borçlanma yoluyla sağladığı yabancı kaynak ile firma sahip veya ortaklarının kattığı sermaye arasındaki ilişkilerini göstermektedir.

Borçların Öz Sermayeye Oranı = Yabancı Kaynaklar / Öz Sermaye

Kısa Vadeli Borçları Öz Sermayeye Oranı: Bu oran, kısa vadeli borçların öz sermaye toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu oran, işletmenin öz sermayesinin yüzde kaçı kadar kısa vadeli borçlarının olduğunu ifade eder.

Kısa Vadeli Borçların Öz Sermayeye Oranı = Kısa Vadeli Borçlar / Öz Sermaye


Kısa Vadeli Borçların Toplam Borçlara Oranı: Bu oran, kısa vadeli borçların toplam borçlara bölünmesiyle hesaplanır ve kısa vadeli borçların, toplam borçlar içindeki payını gösterir.

Kısa Vadeli Borçların Toplam Borçlara Oranı = Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar


Duran Varlıkların Öz Sermayeye Oranı: Bu oran, net duran varlıkların öz sermayeye bölünmesiyle bulunur.

Duran Varlıkların Öz Sermayeye Oranı = Net Duran Varlıklar / Öz Sermaye

 

Ekonomik Varlıkların Kullanışı İle İlgili Oranlar:

Ortalama Tahsil Süresi: Senetli ve senetsiz alacaklar ile satışlar arasındaki ilişkiyi gösterir. Senetli ve senetsiz ticari alacakların günlük satışlar toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Ortalama Tahsil Süresi = (Alacaklar + Alacak Senetleri) / Günlük Satışlar


Alacak Devir Hızı: Bu oran alacakların tahsil becerisini gösteren bir ölçüdür. Bu orana alacakların paraya dönüşme çabukluğuda denmektedir. Alacak devir hızı, bir hesap dönemindeki kredili satışlar tutarının, yıl sonundaki ticari alacaklar toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Alacak Devir Hızı = Kredli Satışlar Toplamı / Ticari Alacaklar Toplamı


Stok Devir Hızı: Bu oran, bir dönemin stokları ile satışları arasındaki ilişkiyi görmeye yarar. Satılan malların maliyetinin, ortalam stolara bölünmesiyle hesaplanır.

Stok Devir Hızı = Satılan Malların Maliyeti / Ortalam Stoklar

Ortalama Stoklar = (Dönem Başı Stoklar + Dönem Sonu Stoklar) / 2


Nakit Devir Hızı: Bu oran net satışların hazır değerler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Bir hesap döneminde hazır değerlerin kaç katı net satış yapıldığını bize gösterir.

Nakit Devir Hızı = Net Satışlar / Hazır Değerler

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Finansal yatırım ve piyasalar

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama