muhasebe
muhasebe dersleri

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (DEKONT MODÜLÜ)

1) GENEL DEKONT KAYDI:

Cari, Banka, Stok, Muhasebe modülleri arasında aktarımların yapılabildiği seçenektir

Cariden; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye                       Bankadan; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye
Stoktan; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye                      Muhasebeden; cariye, bankaya, stoğa, muhasebeye aktarımların yapılabileceği seçenek.
Dekont / Kayıt / Genel Dekont Kaydı.

Genel Dekont ile ilgili örnek Genel Muhasebe ve Entegrasyon konusu işlenirken uygulanacaktır.

REKLAM

2) TAHSİL HESABINDAKİ BİR SENEDİN ÖDENDİ KAYDI.
Bankaya tahsile gönderilen bir senedin banka tarafından tahsil edilip, senet tutarının Bankadaki vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu / Senet Tahsil Dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Senedin Yer Kodu: Tahsil Durum Kodu Beklemede
Seri Kodu: ST

3) TAHSİL HESABINDAKİ BİR ÇEKİN ÖDENDİ KAYDI.
Bankaya tahsile gönderilen bir müşteri çekinin banka tarafından tahsil edilip, çek tutarının Bankadaki vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil Teminat Ciro Çekleri Ödeme Dekontu / Çek Tahsil Dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Çekin Yer Kodu: Tahsil Durum Kodu Beklemede
Seri Kodu: ÇT

4) TEMİNAT HESABINDAKİ BİR SENEDİN ÖDENDİ KAYDI
Bankaya teminata gönderilen bir senedin banka tarafından tahsil edilip, senet tutarının Bankadaki vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu / Senet Tahsil Dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Senedin Yer Kodu: Teminat Durum Kodu Beklemede
Seri Kodu: ST

5) TEMİNAT HESABINDAKİ BİR ÇEKİN ÖDENDİ KAYDI
Bankaya teminata gönderilen bir çekin banka tarafından tahsil edilip, çek tutarının Bankadaki
vadesiz mevduat hesabına aktarılmasıdır.

Dekont / Kayıt / Tahsil teminat ciro çekleri ödeme dekontu / Çek tahsil dekontu
Tahsilat İşleminden Önce Çekin Yer Kodu: Teminat, Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: ÇT

6) SATICIDAKİ BİR SENEDİN PROTESTO KAYDI
Müşteriden alınıp satıcıya ciro edilen bir senedin vadesi geldiğinde, Müşterinin satıcıya ödeme yapmadığı durumda, Protesto kaydının girileceği seçenektir.

Dekont / Kayıt / Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu
Protesto İşleminden Önce Senedin Yer Kodu: Ciro Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: PS

7) SATICIDAKİ ÇEKİN KARŞILIKSIZ KAYDI
Müşteriden alınıp satıcıya ciro edilen bir çekin vadesi geldiğinde, Çek bedeli bankaya yatırılmadığı (Müşteri veya Çekin asıl sahibi tarafından) durumda, Karşılıksız kaydının girileceği seçenektir.

Dekont / Kayıt / Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu
Karşılıksız İşleminden Önce Çekin Yer Kodu: Ciro Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: KÇ

8) BANKADAKİ SENEDİN PROTESTO KAYDI
Bankaya tahsile veya teminata gönderilen senedin vadesi geldiğinde Müşteri, senet bedelini bankaya ödemiyorsa Protesto kaydının girileceği seçenektir. Senedin asıl borçlusu senet bedelini bankaya ödemiyor. Banka, Senedin asıl borçlusunu protesto ediyor. Durumu bize dekont ile bildiriyor.

Dekont / Kayıt / Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu
Protesto İşleminden Önce Senedin Yer Kodu: Tahsil/Teminat,  Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: PS

9) BANKADAKİ ÇEKİN KARŞILIKSIZ KAYDI
Bankaya tahsile veya teminata gönderilen çekin vadesi geldiğinde Çek bedeli bankaya yatırılmadığı (Müşteri veya Çekin asıl sahibi tarafından) durumda, Çekin Karşılıksız kaydının girileceği seçenektir.

Dekont / Kayıt / Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu
Karşılıksız İşleminden Önce Çekin Yer Kodu: Tahsil/Teminat,  Durum Kodu: Beklemede
Seri Kodu: KÇ

10) BORÇ SENEDİNİN BANKADAN ÖDENMESİ
Satıcıya imzalamış olduğumuz borç senedinin, vadesi geldiğinde, Senet bedelini
Bankamızdaki vadesiz mevduat hesabından ödememizi sağlayan seçenektir.

Dekont / Kayıt / Borç Çeki Senedi Ödentisi
Ödeme işleminden önce Senedin Yer Kodu: Ciro, Durum Kodu Beklemededir.
Seri Kodu: SÖ

11) BORÇ ÇEKİNİN BANKADAN ÖDENMESİ
Satıcıya kesmiş olduğumuz borç çekinin, vadesi geldiğinde, Borç Çeki bedelinin
Bankamızdaki vadesiz mevduat hesabından ödeme kaydının girileceği seçenektir.
Dekont / Kayıt / Borç Çeki Senedi Ödentisi
Ödeme işleminden önce Çekin Yer Kodu: Ciro, Durum Kodu Beklemededir.
Seri Kodu: ÇÖ

 

Hazırlayan: Ahmet DAĞ, NETSİS Onaylı Yetkili Eğitmen, NETSİS Onaylı Destek Elemanı NOD-E (ahmetdag67@hotmail.com)

sayfa 21

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Bilgisayarlı muhasebe

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama