muhasebe
muhasebe dersleri

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (DEKONT MODÜLÜ)

SENET ÇEK İADE DEKONTLARI
A) Müşteri Senetleri: Satıcıya ciro edilen, bankaya tahsile veya teminata gönderilen senetlerin tekrar portföyümüze geri alınması için kullanılır
B) Müşteri çekleri: Satıcıya ciro edilen, bankaya tahsile veya teminata gönderilen çeklerin tekrar portföyümüze geri alınması için kullanılır.
C) Borç Senedi: Satıcıya imzalanan senedin, satıcıdan geri alınmaı için kullanılır.
D) Borç çeki: Çek defterinden düzenleyip satıcıya verilen çekin geri alınması için kullanılır.

REKLAM

12) SATICIYA CİRO EDİLEN MÜŞTERİ SENEDİNİ İADE ALMA
Satıcıya ciro edilen müşteri senedinin, satıcıdan geri alınması işlemidir.

Dekont / Kayıt / Senet Çek İade Dekontu / Müşteri Senetleri
İade işleminden önce senedin Yer Kodu: Ciro, Durum Kodu: Beklemededir.
Seri Kodu: Sİ

13) BANKAYA TAHSİLE GÖNDERİLEN MÜŞTERİ SENEDİNİ İADE ALMA
Bankaya Tahsile gönderilen müşteri senedinin,
Banka Tahsil Senetleri hesabından geri alınması işlemidir.

Dekont / Kayıt / Senet Çek İade Dekontu / Müşteri Senetleri
İade işleminden önce senedin Yer Kodu: Tahsil, Durum Kodu: Beklemededir.
Seri Kodu: Sİ

14) BANKAYA TEMİNATA GÖNDERİLEN MÜTERİ SENEDİNİ İADE ALMA
Bankaya Teminata gönderilen müşteri senedinin,
Banka Teminat Senetleri hesabından geri alınması işlemidir.

Dekont / Kayıt / Senet Çek İade Dekontu / Müşteri Senetleri
İade işleminden önce senedin Yer Kodu: Teminat, Durum Kodu: Beklemededir.
Seri Kodu: Sİ

15) SATICIYA CİRO EDİLEN MÜŞTERİ ÇEKİNİ İADE ALMA
Satıcıya ciro edilen müşteri çekinin, satıcıdan geri alınması işlemidir.

Dekont / Kayıt / Senet Çek İade Dekontu / Müşteri Çekleri
İade işleminden önce çekin Yer Kodu: Ciro, Durum Kodu: Beklemededir.
Seri Kodu: Çİ

16) BANKAYA TAHSİLE GÖNDERİLEN MÜŞTERİ ÇEKİNİ İADE ALMA
Bankaya Tahsile gönderilen müşteri çekinin,
Banka Tahsil Çekleri hesabından geri alınması işlemidir.

Dekont / Kayıt / Senet Çek İade Dekontu / Müşteri Çekleri
İade işleminden önce çekin Yer Kodu: Tahsil, Durum Kodu: Beklemededir.
Seri Kodu: Çİ

17) BANKAYA TEMİNATA GÖNDERİLEN MÜŞTERİ ÇEKİNİ İADE ALMA
Bankaya Teminata gönderilen müşteri çekinin,
Banka Teminat Çekleri hesabından geri alınması işlemidir.

Dekont / Kayıt / Senet Çek İade Dekontu / Müşteri Çekleri
İade işleminden önce senedin Yer Kodu: Teminat, Durum Kodu: Beklemededir.
Seri Kodu: Çİ

18) SATICIYA İMZALANAN BORÇ SENEDİNİ İADE ALMA
Satıcıya imzalanan borç senedinin
Satıcıdan geri alınması işlemidir.

Dekont / Kayıt / Senet Çek İade Dekontu / Borç Senetleri
İade işleminden önce Senedin Yer Kodu: Ciro, Durum Kodu: Beklemededir.
Seri Kodu: Sİ

19) SATICIYA KESİLEN BORÇ ÇEKİNİ İADE ALMA
Kendi çek defterimizden düzenleyip satıcıya verdiğimiz şahsi çekimizin
Satıcıdan geri alınması işlemidir.

Dekont / Kayıt / Senet Çek İade Dekontu / Borç Çekleri
İade işleminden önce Çekin Yer Kodu: Ciro, Durum Kodu: Beklemededir.
Seri Kodu: Çİ

20) PORTFÖYDEKİ MÜŞTERİ SENEDİNİN PROTESTO İŞLEMİ
Müşteriden aldığımız senedin vadesi geldiğinde Müşteri tarafından ödenmemesi durumunda
Protesto kaydının girileceği seçenektir.

Dekont / Kayıt / Portföydeki Senet Çek Karşılıksız İşlemi
Protesto işleminden önce Çekin Yer Kodu: Portföy, Durum Kodu: Beklemededir.
Seri Kodu: PS

21) PORTFÖYDEKİ MÜŞTERİ ÇEKİNİN KARŞILIKSIZ İŞLEMİ
Müşteriden aldığımız çekin karşılığı
vadesi geldiğinde Müşteri tarafından, çekin bağlı bulunduğu banka hesabına yatırılmaması durumunda
Karşılıksız kaydının girileceği seçenektir.

Dekont / Kayıt / Portföydeki Senet Çek Karşılıksız İşlemi
Karşılıksız işleminden önce Çekin Yer Kodu: Portföy, Durum Kodu: Beklemededir.
Seri Kodu: KÇ

22) GENEL GİDER CARİ HESAP FATURA KAYDI
Elektrik faturası, Su faturası, telefon faturası gibi,
Stoksuz fatura kayıtlarının girilebileceği seçenektir.

Dekont / Kayıt / Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı
Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı ile ilgili uygulama
Genel Muhasebe ve Entegrasyon konusu işlenirken yapılacaktır.

23) SERBEST MESLEK MAKBUZU
Serbest Meslek Erbabının bize karşı düzenledikleri Serbest Meslek Makbuzlarını
Bilgisayara işlememizi sağlayan seçenektir.

Dekont / Kayıt / Serbest Meslek Makbuzu Kaydı
Serbest Meslek Makbuzu Kaydı ile ilgili uygulama
Genel Muhasebe ve Entegrasyon konusu işlenirken yapılacaktır.

 

Hazırlayan: Ahmet DAĞ, NETSİS Onaylı Yetkili Eğitmen, NETSİS Onaylı Destek Elemanı NOD-E (ahmetdag67@hotmail.com)

sayfa 22

<<<<< önceki sayfa

Bilgisayarlı muhasebe

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama